Opdrachten

Opdrachten

"Dilemma's worden kansen." Siemen Jongedijk

Thema's

Tussen 2005 en 2014 voerden wij veranderingen in de langdurige zorg door op de volgende thema’s:

 1. Besparingen in de overhead (Leanbenadering, brown papers procesflows etc.).
 2. Besparingen in uitvoering van de zorg
 3. Stroomlijnen van zorg- en administratieve processen tussen teams en  stafafdelingen
 4. Portfolio strategie en portfolio analyses
 5. Transities en inkoop van gemeenten
 6. Wijkgericht organiseren intra en extramuraal , overbruggingszorg, crisisopvang en eisen tav (verpleegkundige) bereikbaarheid in de wijk
 7. Zorgarrangementen: Dienstverlening richten op de vraag van cliënten en verwijzers
 8. Cliëntparticipatie: Nieuwe afspraken over de individuele zorgvraag / agenda van cliënten
 9. Business case nieuwe Extramurale zorg
 10. Opzetten landelijke accountmanagement en regionale accountmanagement
 11. Planningstandaardisatie: organisatiebrede afspraken zorg, beschikbaarheid en inzet mdw
 12. Aanbrengen kaders bereikbaarheidseisen
 13. Arbeidsrechtelijke regelgeving (CAO, WAZ, Flexwet, ATW)
 14. Trainen mdw ins/outs werken conform ZZPs     15.    Begrotingssystematiek en kostprijs analyses in kader van decentralisaties
 15. Voorbereiding en evaluatie van zelfsturende teams en zorgnetwerken met partners
 16. Stroomlijnen operationele communicatie, taakverdeling in en rollen in teams
 17. Trainen leidinggevenden in aansturing
 18. Productiviteitsverbetering (structureel)
 19. Doorvoeren aanpassingen in diensten en samenstelling van (zorg)teams en aanbrengen van éénpersoonscontinuïteit
 20. Formatie- en capaciteitsplanning teams
 21. Uitwisselen van medewerkers tussen teams
 22. Adviseren over flexschil en flexibele inzet
 23. Management informatie en team monitor
 24. Invoeren nieuwe systemen voor planning, zorgregistratie, roostering, verwerking van uren naar salarisbetaling, CAK rapportage productierapportage zorgkantoor en management rapportages
 25. HKZ Certificatie management en zorgproces
 26. Indicatiebeheer en overschrijdingen, werken met ZZPs, doelmatigheid en substitutie

Bel mij terug

Vul uw gegevens in om teruggebeld te worden.