Nieuws

Elke 24-uur het relevante nieuws

Brabant: Zorgcoöperatie van inwoners organiseert zorgBrabant: Zorgcoöperatie van inwoners organiseert (zorg)voorzieningen

De Zorgcoöperatie Hoogeloon U.A werd opgericht in 2005 en is de eerste zorgcoöperatie van Brabant en Nederland. De zorgcoöperatie organiseert aanvullende voorzieningen voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. Deze uitdaging hebben de inwoners van Hoogeloon samen opgepakt.


Zorgcoöperatie Hoogeloon U.A

Door Catalyse: Frank Lekanne Deprez en Siemen Jongedijk

9 december 2012

De Zorgcoöperatie Hoogeloon U.A is de eerste zorgcoöperatie van Brabant en Nederland. Hoogeloon is een kerkdorp van de gemeente Bladel en telt ruim 2100 inwoners. De coöperatie zet zich in voor het behoud en het ontwikkelen van zorg, diensten en faciliteiten in het dorp. Zij wil hiermee bereiken dat ouderen en mensen met een beperking, ook bij een toenemende zorgvraag, in Hoogeloon kunnen blijven wonen. De Zorgcoöperatie Hoogeloon is opgericht in 2005.

Behoud voorzieningen

De zorgcoöperatie streeft het behoud van voorzieningen in Hoogeloon na. De zorgcoöperatie organiseert aanvullende voorzieningen voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. Het aanbod van de zorgcoöperatie moet leiden tot minder noodgedwongen vertrek van zorgbehoevende mensen uit Hoogeloon. Dit heeft een positieve uitwerking op de leefbaarheid. Een ander belangrijk punt is dat de zorgcoöperatie de onderlinge solidariteit van de inwoners van Hoogeloon vergroot, door gezamenlijk te zorgen voor een goed sociaal klimaat waar alle inwoners van kunnen profiteren. De zorgcoöperatie behartigt de belangen van haar leden. Dit doet zij bij individuele vragen maar ook algemeen door het realiseren van de wensen aan zorg en diensten in Hoogeloon. Hiertoe onderhoudt de zorgcoöperatie contacten met gemeente en instellingen die diensten en zorg leveren.

Coöperatieve zorgvoorzieningen

Vergrijzing, solidariteit en de eigen verantwoordelijkheid van de burger zijn belangrijke aandachtspunten. Zeker nu de overheid zich meer en meer terugtrekt en publieke taken overlaat aan de samenleving. Deze beweging kan voeding geven aan een houding onder burgers van "ieder voor zich". Maar biedt het ook de mogelijkheid voor burgers zelf verantwoordelijkheden op te pakken en wonen, welzijn en zorg zelf vorm te geven op de wijze waarop men dat wenst. Deze uitdaging hebben de inwoners van Hoogeloon samen opgepakt.

Als eerste in Nederland is in 2005 in Hoogeloon een zorgcoöperatie opgericht die op dit moment goed loopt, bekend is bij de Hoogeloonse bevolking en een goede samenwerkingsband heeft met de gemeente Bladel.


Zie verder: http://www.zorgcooperatie.nl
Jaardocument 2011: http://www.zorgcooperatie.nl/doc/img/SRE_zorg.pdf

====CATALYSE IS NIET BETROKKEN BIJ DE INHOUD VAN DE EXTERNE NIEUWSVERSLAGEN. NEEM CONTACT MET ONS OP OM TE KIJKEN HOE DEZE ONTWIKKELING PAST IN DE TOEKOMST VAN DE ZORG EN DE ZORGFINANCIERING EN HOE ORGANISATIES ZICH DAAROP VOOR KUNNEN BEREIDEN ========

Bel mij terug

Vul uw gegevens in om teruggebeld te worden.