Nieuws

Elke 24-uur het relevante nieuws

ActiZ: Overheid kan juridisch geen nullijn invoeren in zorg

In de zorgbranche geldt sinds 1999 het zogeheten OVA-convenant (bijdrage Overheid in de Arbeidskostenontwikkeling). In het convenant is zowel de vrijheid van onderhandelen van werkgevers en werknemers vastgelegd als de manier waarop de personele kosten in de tarieven door de overheid jaarlijks worden geïndexeerd aan de hand van CPB-ramingen. Het is volgens ActiZ juridisch onmogelijk voor de overheid om onder deze afspraak uit te komen. Totdat de wet wordt veranderd, natuurlijk.

ActiZ: ‘Overheid kan geen nullijn invoeren in de zorg’

Zorgvisie, door Wouter van den Elsen 4 mrt 2013

Volgens werkgeversorganisatie AcitZ heeft het kabinet niet de juridische mogelijkheden om een nullijn in te voeren in de zorgsector. Sinds 1999 geldt immers de regel dat de sociale partners totaal vrij zijn in het vaststellen van de loonsontwikkeling. De overheid heeft niet het recht deze regel te ontbinden.

ActiZ: ‘Overheid kan geen nullijn invoeren in de zorg’

In de zorgbranche geldt sinds 1999 het zogeheten OVA-convenant (bijdrage Overheid in de Arbeidskostenontwikkeling). In het convenant is zowel de vrijheid van onderhandelen van werkgevers en werknemers vastgelegd als de manier waarop de personele kosten in de tarieven door de overheid jaarlijks worden geïndexeerd aan de hand van CPB-ramingen. Het is volgens ActiZ juridisch onmogelijk voor de overheid om onder deze afspraak uit te komen.

De rekening van de crisis

Los van de juridische argumenten geeft ActiZ-directeur Aad Koster nog drie redenen waarom een nullijn in de zorg onwenselijk is. 'Ten eerste vinden de werkgevers het onredelijk om de medewerkers van de zorg op te zadelen met de rekening van de crisis. Ten tweede moet de ouderenzorg volgens ActiZ de komende tijd al 3 miljard euro bezuinigen, wat leidt tot een verlies van tienduizenden banen. De redenering van het kabinet dat de nullijn in de ouderenzorg 200 miljoen euro per jaar oplevert om de werkgelegenheid te beschermen, gaat volgens ActiZ niet op. Dat bedrag is veel te klein daarvoor. Ten slotte zorgt het voor een verslechtering van de arbeidsmarktpositie van de zorg.'

Toegankelijk en betaalbaar

ActiZ schrijft: 'De nullijn zal averechts werken voor de noodzakelijke hervormingen in de ouderenzorg, stelt ActiZ. Deze hervormingen zijn nodig om in de toekomst voldoende personeel en financiële middelen te hebben om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor de groeiende groep ouderen.'

http://www.zorgvisie.nl/Personeel/Nieuws/2013/3/ActiZ-Overheid-kan-geen-nullijn-invoeren-in-de-zorg-1190116W/?cmpid=NLC|zorgvisie|2013-03-04|ActiZ:_overheid_kan_geen_nullijn_invoeren_in_de_zorg

====CATALYSE IS NIET BETROKKEN BIJ DE INHOUD VAN DE EXTERNE NIEUWSVERSLAGEN. NEEM CONTACT MET ONS OP OM TE KIJKEN HOE DEZE ONTWIKKELING PAST IN DE TOEKOMST VAN DE ZORG EN DE ZORGFINANCIERING EN HOE ORGANISATIES ZICH DAAROP VOOR KUNNEN BEREIDEN ========

Bel mij terug

Vul uw gegevens in om teruggebeld te worden.