Nieuws

Elke 24-uur het relevante nieuws

VWS: Opdracht verder onderzoek extramurale farmacie en cijfers 2012

Uit deantwoorden van minister Schippers (VWS) op Kamervragen van de fracties van de PvdA en SP over de brief van 2 januari 2013 inzake het Besluit aanstelling en taakopdracht verkenners extramurale farmacie blijkt duidelijk welke lijn er vanuit het kabinet ingezet wordt voor extramurale levering van de geneesmiddelen. De jaarlijkse groei van de uitgaven voor extramurale farmacie is gedaald door de inzet van het beleid van circa 12% naar circa 0% in 2011. Naar verwachting zullen de uitgaven over het jaar 2012 een daling laten zien van ten minste € 200 mln.

 

Het aantal openbare apotheken nam in 2012 voor het eerst af: “Eind december telde Nederland 1981 openbare apotheken. Dat zijn er zestien minder dan het jaar daarvoor. Deze afname toont aan dat de sector onder druk staat. In 2012 kwamen er 34 nieuwe openbare apotheken bij. Hiertegenover stonden vijftig sluitingen.

Beantwoording Kamervragen over verkenners extramurale farmacie

Beantwoording Kamervragen over verkenners extramurale farmacie

PDF document | 8 pagina's | 224 KB

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-02-2013 | VWS

 

ZIE OOK:

Dalende omzet dringt aantal apotheken terug

 

Skipr, 27 februari 2013 door: Skipr Redactie 

Het aantal openbare apotheken is vorig jaar voor het eerst gedaald. De omzet en winstmarges van de apotheken staan onder druk, ondanks dat er meer geneesmiddelen worden verstrekt. Dat blijkt uit onderzoek door ING Economisch Bureau, dat woensdag is gepubliceerd.

Nederland telde vorig jaar 1981 apotheken, 0,8 procent minder dan in 2011. De omzet van deze apotheken daalde naar schatting met 10 procent tot 4,5 miljard euro, ondanks dat de geneesmiddelenverstrekking steeg met 5,3 procent tot 219 miljoen keer. Dat betekent dat apotheken meer handelingen verrichten tegen lagere inkomsten. Tegelijkertijd maken zij meer kosten omdat meer ondersteunende medewerkers moeten worden ingeschakeld omdat het werk is toegenomen.

Preferentiebeleid

De inkomsten van apotheken nemen af doordat de vergoeding voor de verstrekking van medicijnen (de receptregelvergoeding) van geneesmiddelen daalt en deze op de korte termijn onvoldoende wordt gecompenseerd door volumegroei, blijkt uit het onderzoek door ING Economisch Bureau. De prijzen nemen af door het preferentiebeleid van zorgverzekeraars wat de marges onder druk zet. Met het preferentiebeleid op geneesmiddelen hebben verzekeraars nu al tussen de 750 en 900 miljoen euro bespaard. Dat blijkt uit de marktscan Extramurale Farmaceutische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die maandag werd gepubliceerd.

Onderhandelruimte

Daarnaast dalen de tarieven door de nieuwe prestatiebekostiging waarin apotheker en zorgverzekeraar met elkaar onderhandelen over de vergoeding van deze prestaties. Dit leidt volgens de onderzoekers tot een margeverlies voor de gemiddelde apotheek van ruim 27.000 euro. Apothekers ervaren weinig ervaren in de onderhandelingen met zorgverzekeraars blijkt uit de marktscan Extramurale Farmaceutische zorg van de NZa. (ANP / Skipr)

 http://www.skipr.nl/actueel/id13888-dalende-omzet-dringt-aantal-apotheken-terug.html#sthash.8FMQJ6we.dpuf

Bel mij terug

Vul uw gegevens in om teruggebeld te worden.