Nieuws

Elke 24-uur het relevante nieuws

Toekomst van de zorgfinanciering Toekomst van de zorgfinanciering

ActiZ: Overheid kan juridisch geen nullijn invoeren in zorg

In de zorgbranche geldt sinds 1999 het zogeheten OVA-convenant (bijdrage Overheid in de Arbeidskostenontwikkeling). In het convenant is zowel de vrijheid van onderhandelen van werkgevers en werknemers vastgelegd als de manier waarop de personele kosten in de tarieven door de overheid jaarlijks worden geïndexeerd aan de hand van CPB-ramingen. Het is volgens ActiZ juridisch onmogelijk voor de overheid om onder deze afspraak uit te komen. Totdat de wet wordt veranderd, natuurlijk.

Rutte: Er is financiële ruimte bij de onderhandelingen over salarissen in de zorg

Er is nog onderhandelingsruimte voor vakcentrales over salarissen in de zorg. Dat zeiden minister Dijsselbloem en premier Rutte: Als de bezuinigingsplannen worden doorgevoerd zijn kan er geld terugvloeien naar de werknemers. Voorwaarden zijn de effecten voor economie en werkgelegenheid overeind blijven en het begrotingstekort in 2014 binnen 3 procent blijft.

Rijksoverheid: Vrijwillige extra bezuinigingen in 2013, aanvullend pakket 2014

De ministerraad heeft ingestemd met een aanvullend bezuinigingspakket van € 4,3 miljard dat in 2014 in moet gaan (let op in 2013 vrijwillige nullijn in de zorg vanaf 1-7-2013). De maatregelen uit het regeerakkoord worden onverkord doorgezet: "Voor een toekomstbestendig economisch groeimodel is het van belang om de belangrijke hervormingen en maatregelen uit het regeerakkoord op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt, woningmarkt, zorg, (kennis)infrastructuur en pensioenen onverkort door te zetten," aldus de brief aan de Kamer.

Centraal uitgangspunt bij het pakket is 'werk boven inkomen'. De belangrijkste maatregelen uit het aanvullend pakket zijn het bevriezen van belastingschijven en heffingskortingen en een extra jaar nullijn voor rijksambtenaren. Met de sociale partners in de zorg zal worden gesproken om, op basis van het uitgangspunt 'werk boven inkomen', te komen tot een nullijn van tweeënhalf jaar. Tegelijkertijd reserveert het kabinet jaarlijks € 300 miljoen om het koopkrachtverlies van mensen met een laag inkomen te beperken (koopkrachtpakket). Ook is er in 2014 € 500 miljoen beschikbaar voor een investeringspakket dat de economie moet aanjagen. Dit alles leidt ertoe dat het begrotingstekort (EMU-saldo) in 2014 en verder weer binnen de Europese grens van 3% van het bruto binnenlands product (bbp) komt.

Ministerraad 1-3-2013: Vanaf 1-7-2013 2,5 jaar nullijn in zorg

Het kabinet gaat 4,3 miljard euro bezuinigen in 2014, heeft de ministerraad zojuist besloten. Met sociale partners in de zorg zal worden gesproken om nullijn in de zorg versneld in te voeren: Vrijwillig vanaf 1 juli 2013 en verplicht in 2014 (in plaats van / of als voorloper op de aangekondigde maatregel voor 2016) en te komen tot een nullijn van 2,5 jaar. Het kabinet gaat nu eerst de komende twee weken om tafel met de sociale partners. De geheel vrijwillige nullijn heeft een opbrengst van 1 miljard euro.

Bel mij terug

Vul uw gegevens in om teruggebeld te worden.