Nieuws

Elke 24-uur het relevante nieuws

LVG gebaat bij oplossingsgerichte therapie

<p> </p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 8pt;"><b><br /><br />LVG gebaat bij oplossingsgerichte therapie</b></span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 8pt;">Wellicht ten overvloede dat deze therapie werkt, nu is dit ook wetenschappelijk onderzocht. Tevens blijken LVG jongeren gebaat bij online hulp uit de succesvolle pilot met het hulpverleningsprogramma Jouwomgeving.</span></p>
<hr id="system-readmore" />
<p> </p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 8pt;"><b>Licht verstandelijk gehandicapten gebaat bij oplossingsgerichte therapie</b></span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 8pt;">Therapie verstandelijk gehandicapten</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 8pt;">- 18 december '12</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 8pt;">MAASTRICHT - Een therapie voor mensen met een licht verstandelijke beperking, waarbij de nadruk wordt gelegd op oplossingen in plaats van problemen, lijkt beter te helpen dan reguliere therapie. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Gz-psycholoog John Roeden van de Universiteit Maastricht, zo meldt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 8pt;">Deze zogenaamde oplossingsgerichte therapie richt zich niet op probleemanalyse, maar kijkt in plaats daarvan naar wat de cliënt al goed doet. Zo worden positieve doelen voor de cliënt benadrukt en de strategieën, die ze zelf al hebben, versterkt.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 8pt;">In zijn onderzoek vergeleek Roeden een groep cliënten die werd behandeld met oplossingsgerichte therapie met een andere groep die een reguliere begeleiding kreeg. Zes weken na de start van de behandeling bleek dat de cliënten die de oplossingsgerichte therapie hadden gekregen psychologisch en sociaal beter functioneerden, niet alleen volgens de cliënten zelf, maar ook volgens hun begeleiders.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 8pt;">Roeden promoveert morgen op zijn onderzoek aan de Maastrichtse universiteit.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 8pt;">© Nationale Zorggids / Florian Kersten</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 8pt;">http://www.nationalezorggids.nl/gehandicaptenzorg/nieuws/12973-licht-verstandelijk-gehandicapten-gebaat-bij-oplossingsgerichte-therapie.html</span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 8pt;"><b>ZIE OOK:</b></span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 8pt;"><b>Jongere met lichte verstandelijke beperking gebaat bij online hulp</b></span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 8pt;">16-10-2012 15:03 door I. Wichink Kruit</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 8pt;">Jongeren met een lichte verstandelijke beperking zijn gebaat bij online hulp. Dit blijkt uit de succesvolle pilot met het nieuw ontwikkelde hulpverleningsprogramma Jouwomgeving. Jongeren, ouders en begeleiders zijn zeer positief over de effecten. Zo delen jongeren hun emoties online veel makkelijker en ouders voelen zich meer betrokken bij de behandeling. Door het succes van de pilot wordt het programma begin volgend jaar breed ingevoerd.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 8pt;">De ontwikkeling van Jouwomgeving is een gezamenlijk initiatief van Ambiq, Driever’s Dale, MEE Friesland en Tjallingahiem. Zij kregen daarbij ondersteuning van de Stichting E-hulp.nl (kenniscentrum online hulp). Met de online hulpverlening spelen de zorginstellingen direct in op nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 8pt;">Zelfredzaamheid en onafhankelijkheid vergroten</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 8pt;">Internet maakt de toegang tot de hulpverlening veel eenvoudiger. "Jongeren kunnen online elk moment van de dag een beroep doen op hun behandelaar of begeleider. Daarmee vergroten we de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid en wordt escalatie van problemen eerder voorkomen. Bovendien praat de jeugd veel gemakkelijker online dan in een gesprek met een volwassene. Of dat nu een behandelaar, begeleider of ouder is”, aldus projectleider Ype Brada.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 8pt;">Online hulp blijkt goedkoper, maar wat voor de organisaties vooral telt is de verbetering van de kwaliteit van zorg voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Alle betrokkenen kunnen de ontwikkeling van de jongere online volgen en rechtstreeks met hem of haar communiceren. Zo voorziet Jouwomgeving in een werkplan met taken en resultaten, een intern mailprogramma, een adres- en berichtenboek en de mogelijkheid om favoriete foto's, video's en websites bij te houden en te delen.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 8pt;">Dit alles tegen een achtergrond die door de jongere zelf kan worden aangekleed. “Het oogt een beetje als Hyves. Dat maakt dat jongeren er graag mee willen merken. Tijdens de pilot krijgen de begeleiders dan ook vaak de vraag: wanneer zijn wij aan de beurt?”</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 8pt;">Eenvoudige taal en beeldtaal</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 8pt;">Het programma is helemaal toegespitst op de doelgroep: het bureaublad met mapjes en pictogrammen spreekt voor zich, de tekst is opgesteld in eenvoudige taal en er wordt veel gewerkt met beeldtaal. Zo kunnen jongeren afhankelijk van hun stemming en de status van een taak bijvoorbeeld smileys, stoplichten en thermometers aanvinken. “We maken het zo makkelijk mogelijk om te kunnen reageren” aldus Brada.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 8pt;">Grote winst is ook dat ouders veel meer betrokken zijn bij de behandeling. Zij kunnen de ontwikkeling van hun kind online volgen en in directe interactie daar hun bijdrage aan leveren.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 8pt;">Participanten</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 8pt;">Ambiq, Driever's Dale en Tjallingahiem zijn gespecialiseerde instellingen voor mensen met een licht verstandelijke beperking in respectievelijk Drenthe en Overijssel, Groningen en Fryslân. MEE Friesland biedt ondersteuning aan mensen met een beperking.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 8pt;">http://www.vgn.nl/artikel/14287</span></p>
<p> </p>
<p><strong><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 8pt;">ZIE OOK:</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 8pt;">Nieuw coaching-traject voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren</span></strong></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 8pt;">SDW - 20 december '12</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 8pt;">UTRECHT - Zorgaanbieder Stichting Dag- en Woonvoorzieningen (SDW) ondersteunt en begeleidt mensen met een verstandelijke beperking. De organisatie biedt sinds kort een traject voor jongeren met een licht verstandelijke handicap, om ze te ondersteunen bij onder andere het vinden van werk en een eigen onderdak. Dit meldt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 8pt;">Het programma heet Intensieve Personal Coaching en biedt intensieve begeleiding voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren tussen de 17 en 35 jaar die dreigen dakloos te worden. Er wordt samen met een gekwalificeerde coach in twintig weken gewerkt aan het opbouwen van een nieuw leven. Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld een netwerk om op terug te vallen, werk of opleiding en een eigen onderdak.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 8pt;">De jongere wordt ondersteund in het nemen van verantwoordelijkheden en wordt er geluisterd naar hem of haar. “We geven de jongere in die twintig weken goede handvatten om zelfstandig goed te kunnen leven”, aldus unitleider Anita van Achterberg.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 8pt;">http://www.nationalezorggids.nl/gehandicaptenzorg/nieuws/13047-nieuw-coaching-traject-voor-licht-verstandelijk-gehandicapte-jongeren.html</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 8pt;">© Nationale Zorggids / Florian Kersten</span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 8pt;">====CATALYSE IS NIET BETROKKEN BIJ DE INHOUD VAN DE EXTERNE NIEUWSVERSLAGEN. NEEM CONTACT MET ONS OP OM TE KIJKEN HOE DEZE ONTWIKKELING PAST IN DE TOEKOMST VAN DE ZORG EN DE ZORGFINANCIERING EN HOE ORGANISATIES ZICH DAAROP VOOR KUNNEN BEREIDEN ========</span></p>

Bel mij terug

Vul uw gegevens in om teruggebeld te worden.