Nieuws

Elke 24-uur het relevante nieuws

ICT in de (zelf)zorg ICT in de (zelf)zorg

Ziekenhuis Gelderse Vallei: Patiënt en arts samen online

Het kostte twee jaar van testen, bijschaven en weer testen, maar nu beginnen de eerste specialismen in Ziekenhuis Gelderse Vallei met e-zorg. De patiënt houdt de regie over zijn of haar eigen aandoening of ziekte en werkt samen met de arts en andere zorgverleners aan een snel herstel. De informatie die patiënten via de computer invoert, kan de arts opnemen in het patiëntendossier. Binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei wordt de e-zorg aangeboden aan patiënten van drie specialismen. Kindergeneeskunde biedt de online zorg aan voor kinderen met overgewicht (goed procesmatig te doen), longgeneeskunde voor patiënten met COPD (was al zorgpad op papier) en interne geneeskunde voor mensen met een hoge bloeddruk (makkelijk en niet kostbaar).

Verzorgingshuis thuis kan met automatiseren voor 55 euro per dag

Verzorgingshuis thuis kan met gestructureerde info-uitwisseling en automatisering voor 55 euro per dag

Uitgangspunt van het virtuele verzorgingshuis is een optimale informatie-uitwisseling tussen professionele zorgverleners, mantelzorgers en de betrokken ouderen. Met één digitaal systeem ontstaat een sociaal-medisch netwerk waarbinnen alle betrokkenen gestructureerd samenwerken en altijd over de informatie beschikken om zorg te verlenen. In een virtueel verzorgingshuis zijn de kosten op het conto van de AWBZ ongeveer 55 euro per persoon per dag, tegen 80 euro in een traditioneel verzorgingshuis. Op jaarbasis betekent dit een besparing van ruim 9000 euro per persoon, oftewel: één miljard euro wanneer geëxtrapoleerd naar landelijk niveau.

Dementie: telefonisch begeleiden mantelzorger

Dementelcoach biedt telefonische ondersteuning aan hen die voor een naaste met dementie zorgen. In 10 telefonische gesprekken kunt u uw hart luchten, advies inwinnen en ervaringen en problemen bespreken. Aan de andere kant van de lijn zit een professionele zorgverlener met ervaring in de zorg voor mensen met dementie. Deze sessies zijn gratis.

Bel mij terug

Vul uw gegevens in om teruggebeld te worden.