Nieuws

Elke 24-uur het relevante nieuws

Gemeente Den Haag: extramuraliseren VG ondersteunen met MEE in 2013, 2014

De gemeente Den Haag sluit met MEE een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst voor 2013 en 2014. Doel is om ervoor te zorgen dat kwetsbare burgers meedoen in de samenleving en dat noodzakelijke ondersteuning voor mensen met een beperking gewaarborgd blijft. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt die gericht zijn op het delen van kennis en het stimuleren van de zelfredzaamheid. Zo is er eerder deze maand een pilot gestart om mantelzorgers te ondersteunen. Ook is er aandacht voor mensen met autisme en de naar schatting 30.000 inwoners van Den Haag met een lichte verstandelijke beperking. Voor deze groepen is het belangrijk om hun sociale netwerk te versterken en uiteindelijk meer welzijn met minder zorg te bereiken.

Gemeente Den Haag en MEE Zuid-Holland Noord werken samen aan ‘meer welzijn, minder zorg’

Den Haag | Gepubliceerd op: 28 februari 2013

Woensdag 20 februari j.l. ondertekenden de Haagse wethouders Karsten Klein (Welzijn) en Rabin Baldewsingh (Volksgezondheid) samen met Hans de Vos en Ram Ramlal (Raad van Bestuur van MEE) een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst. Doel is om ervoor te zorgen dat kwetsbare burgers meedoen in de samenleving en dat noodzakelijke ondersteuning voor mensen met een beperking gewaarborgd blijft.

De gemeente Den Haag stimuleert een meer zorgzame samenleving waarbij mensen actief deelnemen en voor elkaar klaar staan. Net als MEE gaat de gemeente uit van de eigen kracht van mensen. Voor de gemeente is MEE een belangrijke organisatie die adviseert en ondersteuning biedt daar waar het om mensen met een beperking gaat.

Er zijn nieuwe afspraken gemaakt die gericht zijn op het delen van kennis en het stimuleren van de zelfredzaamheid. Zo is er eerder deze maand een pilot gestart om mantelzorgers te ondersteunen. Ook is er aandacht voor mensen met autisme en de naar schatting 30.000 inwoners van Den Haag met een lichte verstandelijke beperking. Voor deze groepen is het belangrijk om hun sociale netwerk te versterken en uiteindelijk meer welzijn met minder zorg te bereiken. De overeenkomst loopt tot eind 2014 waarna de overheveling van de middelen voor cliëntondersteuning van Awbz naar Wmo plaats gaat vinden.

http://pressdoc.com/p/000utt

http://mee-zuid-holland-noord.pressdoc.com/39953-gemeente-den-haag-en-mee-zuid-holland-noord-werken-samen-aan-meer-welzijn-minder-zorg

====CATALYSE IS NIET BETROKKEN BIJ DE INHOUD VAN DE EXTERNE NIEUWSVERSLAGEN. NEEM CONTACT MET ONS OP OM TE KIJKEN HOE DEZE ONTWIKKELING PAST IN DE TOEKOMST VAN DE ZORG EN DE ZORGFINANCIERING EN HOE ORGANISATIES ZICH DAAROP VOOR KUNNEN BEREIDEN ========

Bel mij terug

Vul uw gegevens in om teruggebeld te worden.