Nieuws

Elke 24-uur het relevante nieuws

Gemeente Den Haag: gevolgen afschaffen HV

Gemeente Den Haag: resultaat onderzoek gevolgen van het afschaffen van huishoudelijke verzorging

De gemeente Den Haag heeft laten uitzoeken welke gevolgen het nagenoeg afschaffen van de huishoudelijke zorg heeft voor ouderen. In Den Haag krijgen 13.000 ouderen en gehandicapten huishoudelijke verzorging van de gemeente. Wethouder Karsten Klein becijferde het: 3.000 ouderen met een klein pensioentje moeten een eigen bijdrage gaan betalen van 300 euro per maand, een inkomensachteruitgang van 19 procent. Daarnaast gaan 10.000 ouderen en gehandicapten met een laag inkomen maar 25% van de huidige huishoudelijke verzorging krijgen. Tot slot meldt de auteur dat het ophogen van de maximale eigen bijdragen voor verpleeghuiszorg kan gaan stijgen van maximale eigen bijdrage van 2.100 euro nu naar 4.700 euro. Dit is een bedrag waardoor mensen met veel geld zelf hun zorg gaan regelen.

Kabinet holt zorg voor ouderen uit

Eindhovens Dagblad, Opinie, 27 februari 2013. De auteur is Tweede Kamerlid voor het CDA.

OPINIE - Bent u 75 en maakt u gebruik van een paar uurtjes huishoudelijke hulp? Met ingang van 1 januari 2015 stopt het voor de meesten van u. In 2014 worden nieuwe aanvragen geweigerd.

Gaat uw dementerende partner naar de dagbesteding? Uw gemeente moet dat gaan regelen met een kwart minder geld. Woont u thuis en krijgt u daar wondverzorging? Of komt iemand u helpen met douchen? Ook hier is per 1 januari 2015 minder geld voor.

Wat hadden PvdA en VVD voor ogen toen ze besloten 75 procent te bezuinigen op de huishoudelijke hulp en deze daarmee nagenoeg af te schaffen? VVD en PvdA willen dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat willen de meeste ouderen zelf ook. Maar dan moet je wel zorgen dat mensen die thuis wonen en zorg nodig hebben, die zorg ook kunnen krijgen.

Daar zit de crux. Op alle middelen die het thuis blijven wonen mogelijk maken, wordt door dit kabinet bezuinigd. Op de huishoudelijke verzorging zelfs rigoureus. Gemeenteraden komen in opstand nu ze beseffen wat gaat gebeuren. Bijna veertig grote steden stuurden onlangs een brandbrief aan het kabinet.

Gevolgen

De gemeente Den Haag heeft laten uitzoeken welke gevolgen het nagenoeg afschaffen van de huishoudelijke zorg heeft voor ouderen. In Den Haag krijgen 13.000 ouderen en gehandicapten huishoudelijke verzorging van de gemeente. Wethouder Karsten Klein becijferde:

-       3.000 ouderen met een klein pensioentje moeten een eigen bijdrage gaan betalen van 300 euro per maand, een inkomensachteruitgang van 19 procent.

-       10.000 ouderen en gehandicapten met een laag inkomen houden nog maar een kwart van hun zorg houden.

Diepe wond

Dit gaat in alle steden en dorpen een diepe wond slaan in ons sociale stelsel. Je hoeft geen wiskunde gestudeerd te hebben om te snappen dat dit niet kan. Het effect zal zijn dat ouderen vereenzamen, vervuilen, ernstige problemen krijgen, niet meer de deur uit kunnen. Mantelzorgers zullen overbelast raken. In korte tijd zullen veel ouderen met grote problemen opgenomen moeten worden in een verzorgings- of verpleeghuis. Maar de verpleeghuiszorg wordt als het aan het regeerakkoord ligt ook een stuk minder toegankelijk. Alleen mensen die dag en nacht zeer intensieve zorg nodig hebben komen nog in aanmerking voor een plek in een verpleeghuis. En als je dan recht hebt op een plek in een instelling, is het effect op de portemonnee gigantisch.

Er zit nog een maatregel in het regeerakkoord waarover nog maar weinig gezegd is: het ophogen van de maximale eigen bijdragen voor verpleeghuiszorg. De maximale eigen bijdrage die mensen nu betalen als zij in een verpleeghuis zitten is 2.100 euro. Deze kan gaan stijgen naar 4.700 euro. Dit is een bedrag waardoor mensen met veel geld zelf hun zorg gaan regelen. Dit haalt de financiële haalbaarheid van het systeem verder onderuit en leidt tot een tweedeling in de zorg die niet eerder op applaus kon rekenen.

Ook wij vinden dat mensen soms meer zelf kunnen doen, soms meer eigen bijdrage kunnen betalen, soms meer van mantelzorg gebruik kunnen of moeten maken. Maar er zijn grenzen. Je kunt mensen niet vragen hun hele leven 12,5 procent AWBZ-premie en belastingen te betalen en dan als zij zorg nodig hebben zeggen: betaal het zelf maar! Dat is niet wat wij voor ogen hebben, als wij spreken over toegankelijke en betaalbare zorg.

http://www.ed.nl/mening/kabinet-holt-zorg-voor-ouderen-uit-1.3687502

====CATALYSE IS NIET BETROKKEN BIJ DE INHOUD VAN DE EXTERNE NIEUWSVERSLAGEN. NEEM CONTACT MET ONS OP OM TE KIJKEN HOE DEZE ONTWIKKELING PAST IN DE TOEKOMST VAN DE ZORG EN DE ZORGFINANCIERING EN HOE ORGANISATIES ZICH DAAROP VOOR KUNNEN BEREIDEN ========

Bel mij terug

Vul uw gegevens in om teruggebeld te worden.