Nieuws

Elke 24-uur het relevante nieuws

Gemeenten aan zet Gemeenten aan zet

Rijksoverheid: Insteek decentralisatie naar gemeenten

Gemeenten werken met 1 complete aanpak van problemen op het terrein van zorg, ondersteuning, werk en inkomen. Inzet is dat er bij de gemeente 1 persoon mensen die dat nodig hebben ondersteunt en begeleidt. En dat doet op basis van 1 plan voor het hele huishouden. Gemeenten zitten het dichtst bij de inwoners en kunnen deze zorg effectiever, met minder bureaucratie en goedkoper geven.

ANBO: focus gemeenten op overbelasting mantelzorg

ANBO: focus gemeenten moet liggen op voorkomen overbelasting mantelzorg

Het beroep op mantelzorgers en vrijwilligers zal de komende periode toenemen. Volgens de ANBO is de kans groot op overbelasting van die mensen. Gemeenten moeten actief aan de slag om die problemen voor te zijn, aldus de ouderenbond.

Gemeente Helmond: verpleegkundige 2013 en 2014

De gemeente Helmond (met rijkssubsidie) en het regionale zorgkantoor trekken geld uit om de komende twee jaar moeten in alle wijken van Helmond een 'wijkverpleegkundige-plus' als hét centrale gezicht voor de buurt gaan werken. De 'verpleegkundigen-plus' gaan als een centraal aanspreekpunt voor huisartsen, corporaties, maatschappelijk werkers en politie in een wijk functioneren. Ze gaan de zorg voor kwetsbare mensen coördineren, klanten doorverwijzen naar instanties en van advies en informatie voorzien. Het grote verschil met de vroegere werkwijze is dat mensen geen medische indicatie nodig hebben om hulp te krijgen. De gemeente hoopt dat de wijkverpleegkundigen dit jaar en over 2014 in totaal tenminste 300 nieuwe klanten en huishoudens bereiken.

Bel mij terug

Vul uw gegevens in om teruggebeld te worden.