Nieuws

Elke 24-uur het relevante nieuws

Thema's Prestatie- en kwaliteitseisen

VWS: Scherpere Inspectie en snellere handhaving IGZ

Dit stelt minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief, mede namens staatssecretaris Van Rijn van VWS, aan de Tweede Kamer over het functioneren van de IGZ. De ministerraad heeft met de voorstellen ingestemd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat scherper toezien en sneller handhavend optreden tegen zorgaanbieders. Ook gaat de IGZ grondiger volgen of zorgaanbieders beloofde beterschap daadwerkelijk waarmaken.

Nivel zorgmonitor: Gezondheid per postcode

De Vraag Aanbod Analyse Monitor waarmee zorgvraag en -aanbod in een postcodegebied, gemeente of regio zijn te berekenen, is geactualiseerd. “ Deze gegevens over de lokale gezondheid bieden gebruikers van de VAAM meer inzicht in de behoefte aan zorg”, stelt NIVEL-afdelingshoofd Prof. Dinny de Bakker.

Zorgkantoor: korting als registratie niet conform AW319
Zorgkantoren: strafkorting als registratie niet conform AW319

Zorginstellingen moeten in 2013 met de landelijke declaratiestandaard AW319 de geleverde zorg declareren. Als stok achter de deur korten sommige zorgkantoren instellingen die niet op de nieuwe manier declareren op hun voorschotten. Het zorgkantoor van De Friesland dreigt verkeerde declaraties helemaal niet uit te betalen.

NZa: Zorgkantoren te laks met controle
NZa: Zorgkantoren te laks met controle

De Nederlandse Zorgautoriteit stelt in het rapport ‘Uitvoering AWBZ 2011’ dat zorgkantoren beter moeten controleren over de gedeclareerde zorg ook daadwerkelijk geleverd. Zorgkantoren zouden tevens misbruik en oneigenlijk gebruik van zorggelden steviger moeten aanpakken. De zorgautoriteit wil meer handhaving in kunnen zetten als deze punten niet verbeteren.

Bel mij terug

Vul uw gegevens in om teruggebeld te worden.