Nieuws

Elke 24-uur het relevante nieuws

Thema's Elke 24-uur het relevante nieuws

Elke 24 uur het nieuws voor de zorg geselecteerd op deze site. Wij geven u de vernieuwende initiatieven, feiten en aanpassingen in beleid en de wet elke 24 uur op een rij. Wij laten geen boe en bah geroep over de veranderingen in de zorg toe. Geweeklaag wordt al voldoende gerapporteerd. In tegenstelling daarop richt dit nieuws zich op de trends, het concrete bewijs daarvoor en biedt voorbeelden van inspirerende initiatieven waar we in de toekomst mee verder kunnen. Er is een toekomst en dat is er een met hoop. Wilt u meer weten hoe deze ontwikkeling past in de toekomst van de zorgfinanciering en hoe uw organisatie zich daarop kan voorbereiden, neem dan contact op

Koplopers in zorg: open voor bekostiging op gezondheidsuitkomsten

Koplopers in zorg: open voor bekostiging op gezondheidsuitkomsten

Koplopers in zorg initiatief Vitaal Vechtdal staat open voor het bekostigen op gezondheidsuitkomsten in plaats van verrichtingen. Het is zinvol de experimenten te volgen van verzekeraars die in de eerstelijn en tweedelijn alternatieve bekostigingsvormen combineren met monitoren van kwaliteit. Het systeem biedt een goede basis voor populatiebekostiging met een gedifferentieerd tarief. Aan de hand van praktijkvoorbeelden van Roessing, de Maartenskliniek en zorggroep PoZoB werd gekeken naar de praktijk van het meten van kwaliteit en uitkomstbekostiging. Dit naar aanleiding van het RVZ advies Sturen op gezondheidsdoelen.

CBS: 40 duizend kinderen onder toezicht of voogdij

CBS: 40 duizend kinderen onder toezicht of voogdij

Volgens cijfers van het Centraal Bureau Statistiek waren eind september 2012 bijna 40 duizend minderjarigen (deels) aan het ouderlijk gezag onttrokken door een ondertoezichtstelling of een plaatsing onder voogdij. Dat zijn er ruim anderhalf keer zo veel als tien jaar geleden. De lichtere maatregel ondertoezichtstelling wordt de laatste decennia veel vaker toegepast dan voogdij.

Diakonessenhuis beperkt toeloop SEH Zeist

Diakonessenhuis beperkt toeloop SEH Zeist

Door nieuwe regels en kwaliteitseisen van de overheid en zorgverzekeraars is het sinds afgelopen vrijdag niet meer mogelijk voor spoedzorg rechtstreeks naar de locatie Zeist van het Utrechtse Diakonessenhuis te gaan. Dit betekent dat met niet-levensbedreigende spoedklachten eerst contact moet worden opgenomen met de eigen huisarts of, wanneer dat buiten kantooruren is, de huisartsenpost in het ziekenhuis in Zeist.

Albert Schweitzer ziekenhuis beperkt toeloop SEH

Albert Schweitzer ziekenhuis beperkt toeloop SEH

Patiënten kunnen straks niet meer uit eigen beweging naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijdrecht. Vanaf 4 maart kunnen patiënten hier alleen terecht nadat ze door de huisarts zijn doorverwezen of wanneer zij door de ambulance worden gebracht. Zo wil het ziekenhuis het onjuist gebruik van de SEH terugdringen. Hiermee sluit het ziekenhuis aan bij het landelijk beleid dat patiënt eerst door de huisarts worden beoordeeld. Deze besluit welke hulp de patiënt nodig heeft en kan indien nodig doorverwijzen naar de SEH.

Bel mij terug

Vul uw gegevens in om teruggebeld te worden.