Oplossingen

Transformeren naar wijknetwerken met partners

"Was wir aleine nicht schaffen, dass schaffen wir dann zusammen."  Xavier Naidoo

Ondernemen met partners om proactief, dichtbij en toegankelijk in de buurt ondersteunen van cliënten

Wij hebben strategie en implementatieprojecten gedaan waarin werken met DBC’s, extramurale indicaties, ZZP’s en zorgarrangementen centraal stonden en waarbij het gecombineerd optrekken van intra- en extramuraal , overbruggingszorg, crisisopvang en eisen tav (verpleegkundige) bereikbaarheid en inzetbaarheid in de wijk gezamenlijk in de bestuurlijke en organisatorische inrichting een nieuwe vorm hebben gekregen. Verder hebben wij vanuit KPMG en eigen adviespraktijk ervaring met maatschappelijke business cases die wij voor nieuwe zorg- en dienstverlening en voor kenniscentra hebben opgesteld.

Momenteel ondersteunen in de transformatie van Cordaan naar een dynamische, op kennisverbindingen gerichte netwerkorganisatie met VG en J-GGZ partners in de Jeugdzorg in Amsterdam. Belangrijk is dat wij ervaring heben met alle takken van zorg, waardoor wij zowel voor Jeugd, ouderenzorg intramuraal en thuis, als VG sector en GGZ sector kunnen communiceren. Wij slaan daardoor de brug tussen verschillende mogelijkheden die financierders krijgen in combinatie met de nieuwe Jeugdwet, Wlz en ZvW. Verder hebben wij kennis van zorgcoöperaties om zorg in de wijk integraal vorm te geven.

Projecten

  1. Cordaan Jeugd, SIGRA verband VG partners
  2. AAFJE Thuiszorg
  3. AAFJE Huizen
  4. PuntSpeciaal, Nijmegen    

Vragen

  1. Hoe komen we een sluitend en passend aanbod in de buurt van formele en informele zorg samen met partners
  2. Hoe organiseren we de samenwerking met partners als we de regie over de zorg met partners in de buurt plaatsvindt
  3. Welke innovaties zorgen dat we uitkomen met minder budget
  4. Hoe ondersteunen we de wijkteams in hun werk en zetten we buurtspecifieke projecten op, samen met gemeenten en andere maatschappelijke partners
  5. Hoe organiseren we de verbinding met vrijwilligers en mantelzorgers, familie, huisarts, wijkverpleegkundige, welzijnsorganisaties en verschillende vormen van dagbesteding,
  6. Hoe bouwen we met alliantiepartners aan gezamenlijke dienstverlening en bouwen we aan verantwoorde exploitatie

 

 

Bel mij terug

Vul uw gegevens in om teruggebeld te worden.