Oplossingen

Slagvaardig herpositioneren en herstructureren

"Good business leaders create a vision, articulate that vision, passionately own the vision and relentlessly drive it to completion." Jack Welch

Herpositioneren is het geven van een nieuwe betekenis aan de zorg in al zijn aspecten en de organisatie ervan. De uitdaging hierbij is niet alleen het formuleren van een nieuwe, gewenste positionering, maar vooral het vinden van een strategie om mensen (klanten, medewerkers, verwijzerse) van mening te laten veranderen over hoe wij zorg verlenen.

Maar vaak leveren herpositioneringen niet het gewenste resultaat. Niet zozeer omdat een nieuwe positionering niet relevant, onderscheidend of aantrekkelijk is, maar omdat de oude positionering ‘in de weg zit.’ Dat is precies waarom organisaties de gehele uitvoerende organisatie achter de zorg mee moeten nemen in hoe we ons in de wijk profileren, wat we aan klanten beloven en dat we ons erop georganiseerd hebben om die beloften waar te maken, elke dag weer.

Dat vraagt een voortdurende afstemming tussen extern, intern, tussen afstemming met ketenpartners en aanvullende dienstverlening, de opbouw van de zorg en de uitvoering ervan. Catalyse biedt hierin de ondersteuning die u nodig heeft om grootschalige veranderingen gestructureerd en in de puntjes door te voeren.

Onze visie is dat we organisaties kunnen bouwen zonder afbraak. Vanuit die visie helpen wij  klanten om gestructureerd de huidige situatie om te zetten naar nieuwe vormen van werken en doen. Wij  hebben  verstand van de bedrijfsvoering, regel- en supportsystemen in organisaties en verstand van transities. Waar wij goed in zijn is om alle financiële ontwikkelingen door te vertalen naar de juiste veranderingen op alle organisatieniveaus. Wij werken als een kruis over de organisatie heen waarbij we in de diepte de Bestuurlijke visie en prioriteiten in de uitvoering op één lijn brengen en in de volle breedte alle ondersteunende afdelingen in dat proces weer op weten te lijnen rondom wat nodig is voor cliënten, medewerkers en organisatiebesturing.

Zodat er meer meetbaar resultaat, plezier en vertrouwen komt in de samenwerking in de organisatie, met partnerorganisaties en met partners in de transities.

Bel mij terug

Vul uw gegevens in om teruggebeld te worden.