Oplossingen

Lean en Meaningful: cliënt- en professionele regie in teams

Van lean en mean naar Lean en Meaningful

Er is door alle veranderingen voor zorgorganisaties een toenemende druk om zich zo te organiseren dat iedereen zelf invloed heeft op zijn eigen (werkende) leven en binnen zijn eigen locatie. Dat geldt zowel voor cliënten als voor medewerkers.

De kanteling begint niet alleen met het “keukentafel” gesprek vanuit de gemeente. Er is een druk op zorgorganisaties om zowel financieel als organisatorisch  de bedrijfsprocessen te kantelen met de nadruk op van controleren naar faciliteren van het primaire proces.

Met het programma voor continue procesverbetering met cliëntparticipatie en professionele regie ondersteunen wij (zorg)organisaties om efficiënter en meer vraaggericht te werken met een focus op continue verbetering van de interne en externe dienstverlenende processen.

In deze aanpak bespreken cliënten, verwanten en medewerkers samen de knelpunten, verkennen zijn de vraag achter de vraag, ontdekken welke mogelijkheden in het netwerk van de client liggen en welke ondersteuning specifiek vanuit de zorg wordt verwacht en zoeken zij naar pragmatische oplossingen. Zo komen continu (kleine) verbeteringen tot stand.

De kracht van het programma is natuurlijk om in een voortdurende verbeter-beweging vanuit vraag van de client en de inbreng van de uitvoerende medewerker alle ondersteunende processen daarop aan te haken.  Dat is precies waarom we met externe ondersteuning en interne coaches deze beweging op gang brengen en op gang houden. Dat geeft een boost aan de kwaliteit en het resultaat.

Bel mij terug

Vul uw gegevens in om teruggebeld te worden.