Oplossingen

Kostprijzen, zorgverkoop en bedrijfsvoering

"Als er een manier is om het beter te doen, vind die dan." Thomas A. Edison

Elke gemeente en zorgkantoor zal zijn eigen prioriteiten leggen in de focus op de Wmo, de Jeugdwet en de Wlz. Duidelijk is wel dat de zorginnovatie niet zal komen vanuit de gemeenten zelf. Zij leggen die opdracht tot innovatie bij de zorgaanbieder. In principe moet de zorgaanbieder onder elk scenario de continuïteit van zorg regelen. Vanuit deze uitgangsituatie bieden zeer gespecialiseerde ondersteuning bij het uitwerken van de kostprijzen van de nieuwe dienstverlening.

Om nu de inkoop verder vorm te geven en de budgetdalingen op te vangen is direct duidelijkheid nodig over de kostprijzen van de zorg. Tevens moet het Bestuur snel weten wat de impact is van de verschillende omgevingsontwikkelingen op het bedrijf en op welk rendement het de nieuwe organisatie kan opbouwen.

Projecten

 1. Thuiszorg West-Brabant, Roosendaal
 2. Cordaan Jeugd, Amsterdam
 3. Cordaan VGZ, Amsterdam
 4. AAFJE Huizen, Rotterdam, Ridderkerk e.o.
 5. AAFJE Thuiszorg, Rotterdam, Ridderkerk e.o.
 6. CAVENT,Oud-Beijerland
 7. ORION, Rotterdam
 8. Thuiszorg Terneuzen
 9. Argos Zorggroep, Schiedam

Vragen

 • Welke nieuw business model en welke keuzes maken vanuit de marge tav de inrichting van nieuwe Wmo bedrijf
 • Nieuwe situatie op uren ipv NzA tarief
 • Scenario’s kunnen maken op regio en op gemeente(n) niveau
 • Verschillende tarieven per gemeente en verschillende kortingen simuleren naar consequenties bedrijfsvoering Wmo bedrijf
 • Bepalen marges  voor overhead organisatie
 • Ondersteunen keuzes in functiemix, keuzes in begeleidingsintensiteit,  met domotica minder uren, productiviteit, formatieomvang e.d.
 • Snel verwerken impact van gemeentelijke  besluiten op Wmo bedrijf, regio, product
 • Operationele meetpunten bepalen voor sturen van uren (o.a. productiviteit en sturen op seizoenspatroon inzet van de uren)

Hiervoor is een aanpak gewenst om samen met controllers / teamleiders en het salesteam kostprijs modellen op de bouwen met de productie naar regio en gemeenten en de  kwantitatieve en kwalitatieve formatie te evalueren voor het nieuwe bedrijf.
Catalyse maakt bij deze dienstverlening gebruik van beproefde omzet-marge-kostprijs modellen. Deze zijn onder andere gebruikt in de dienstverlening in de bedrijfsvoering van de V&V: Thuiszorg West-Brabant, Thuiszorg Teneuzen, STMG, ARGOS, Thebe, en in de sector Verstandelijk gehandicapten bij Cordaan Jeugd, Cordaan VGZ, CAVENT en ORION.

Bel mij terug

Vul uw gegevens in om teruggebeld te worden.