Oplossingen

Capaciteitsmanagement van zelfsturende teams

“Welke regering / sturing is de beste? De regering / sturing die ons leert onszelf te regeren.” Joseph Addison 1672-1719

De zorg wordt, als gevolg van de hervormingen binnen de langdurige zorg, geconfronteerd met uitdagende omstandigheden. Met het Capaciteitsmanagement realiseren we structurele verbetering van de performance van het primaire proces. Met het capaciteitsmanagement kunnen de kosten verder worden gereduceerd en kwalitatief de juiste inzet worden gepland.

Projecten
Catalyse heeft uitgebreide ervaring met het optimaliseren van teams. Wij hebben de afgelopen jaren van 480 teams (480 intramurale en extramurale teams) de formatie-, capaciteitsplanning, functieopbouw en flexschil uitgevoerd.  Daarbij hebben wij ervaring in het en in toenemende mate met het optimaliseren van zelfstandige teams. Specifiek op zelfstandige teams hebben wij  ik de voorbereidingen en evaluaties gedaan voor invoeren van zelfstandige teams bij de opdrachtgever hieronder. Onze insteek is: eerst financieel en organisatorisch op orde, dan invoeren van vrijheidsgraden in de uitvoering. Rollen en taken gaan geleidelijk over naar teams zodra ze er (bewezen) klaar voor zijn en ondersteuning vanuit staf is aangepast op de teams.

 1. VIERSTROOM: Fons Groen heeft voor VIERSTROOM in Gouda de zelfstandige teams ingevoerd en geoptimaliseerd: 64 teams. Cornelis de Pee is als informatiemanager verantwoordelijk geweest voor de ICT tools voor de zelfsturende teams.
 2. OMRING, Hoorn: Marjolein Lotsy voerde met het management van OMRING zelfsturende teams in voor de gehele organisatie.
 3. SAVANT ZORG: Fons Groen voert momenteel de zelfstandige teams in bij Savant Zorg in Helmond. Daarbij ondersteunde Siemen Jongedijk kort op het business model en opzet flexpoARGOS Zorggroep, Schiedam: Fons Groen en Siemen Jongedijk voerden een strategische en operationele evaluatie uit van de mogelijkheden tot nieuwe koers en optimalisatie van (de in een ander project ingevoerde) zelfstandige teams voor de thuiszorg
 4. ZZG Zorggroep, Nijmegen: Ies Paalvast als coach en Jasper Everts als interim manager voeren zelfstandige teams in bij ZZG Zorgroep (het operationeel coachen van zelfsturende teams op bedrijfsvoering en zorginhoudelijke ontwikkeling richting "kanteling")
 5. THEBE: Ies Paalvast voerde het advies en onderzoek voor Thebe uit om over te gaan tot zelfsturende teams. Siemen Jongedijk en Frank Lekanne Deprez brachten voorafgaand aan de start in V&V Midden-Brabant de bedrijfsvoering op orde zodat de teams startten met een goede uitgangspositie.
 6. STMG: Siemen Jongedijk en Frank Lekanne Deprez trainden de interne projectgroep voor zelfsturende teams en brachten de bedrijfsvoering op orde van de eerste zeven locaties.
 7. CORDAAN JEUGD: Antoin Snoeck en Siemen Jongedijk voeren momenteel zelfstandige zorgnetwerken in voor Cordaan.
 8. Thuiszorg Inis: Ies Paalvast trainde teams in netwerkontwikkeling, motivational interviewing en zelfsturing.
 9. Stichting Zuidwester: Dorien de Vries  voerde cultuurverandering in om tot kwaliteitsverbetering te komen: zorg en ondersteuning zijn in control (de zorg is veilig en de bedrijfsvoering is doelmatig) en 'cliënt centraal' is in de teams geborgd in gehele organisatie.

 Vragen

 1. Welke nieuwe regel- en coördinatiemechnismen zijn er bij een transitie nodig om te zorgen we dat de zelfsturende teams kwalitatief en kwantitatief optimaal presteren.
 2. Hoe en met welke optimale begeleiding gaan teams in de werkelijkheid doen wat ze moeten doen om cliënten tevreden te stellen op zo’n manier dat je als bestuurder daarop grip hebt en de resultaten van zelfsturende teams in control krijgt.
 3. Hoe hebben we de interne kracht per team afgestemd op de buurt.  Welke capaciteitenmanagement is nodig.
 4. Hoe sturen we de resultaten en de wijze van zelfsturing en leiderschap aan. We krijgen we zicht op het sturen van een team en het vergelijkbaar maken van alle verschillende teams.
 5. Hoe willen wij omgaan met de personele bezetting, flexibele schil en reductie van de overheadkosten. Hoe verhogen we de productiviteit en efficiency en optimaliseren we de processen om de prestaties en bedrijfsresultaat structureel verbeteren.
 6. Welke inzet van tooling / software is hierbij nodig en in welke mate kunnen we voortbouwen op wat er aanwezig is.

We werken feitelijk en helder. Met  gegevens en inzicht in de praktijk geven wij snel inzicht in bezuinigingsmogelijkheden, inzicht in kwaliteit die wordt geleverd en welke verbeteringen mogelijk zijn, inzicht in huidige en gewenste kostprijsopbouw voor de decentralisaties en adviseren over hoe die insteek van bezuinigingen en performance verbeteringen moet samenhangen met de besturing en organisatie van alle bedrijfsonderdelen, niet alleen het uitvoerende proces. Het gaat er immers om eerlijk te bezuinigen en de last te verdelen waar kan: dat vereist dingen anders doen!

Bel mij terug

Vul uw gegevens in om teruggebeld te worden.