Experts

Veranderen

"Het buitengewone geschiedt niet langs de bebaande, gewone weg." Johann Wolfgang von Goethe

Wij hebben ruime ervaring in procesregie op bestuurlijk niveau en verbinden van niveaus in organisaties. De opdrachtgever is in alle projecten in de zorg altijd direct de Raad van Bestuur geweest. Wij hebben ruime ervaring met creëren van draagvlak en communiceren van veranderingen op alle niveaus (Directies Ministeries en Directies belangenorganisaties, Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Cliëntenraad, Divisiemanagers, teamleiders, planners, medewerkers en staf). Voor de Raad van Bestuur en Directie fungeren wij als vertrouwd adviseur voor doorvoeren van veranderingen op alle niveaus waar je als Bestuurder niet zelf kan opereren, maar wel graag direct zicht op houdt.

Wij werken daarbij vaak in langdurige klantrelaties aan het op orde brengen en borgen van de bedrijfsvoering in de gehele organisatie, cultuur en besturingsconcept. De resultaten van deze projecten liggen op financieel, organisatorisch, professioneel, technologisch, creatief en menselijk vlak. Meestal in een combinatie afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever.

Waar wij goed zijn is om alle financiële ontwikkelingen in de zorg door te vertalen naar de juiste veranderingen op alle organisatieniveaus. Ik werk als een kruis over de organisatie heen waarbij we gezamenlijk in de diepte de Bestuurlijke visie en prioriteiten in de uitvoering op de vloer op één lijn brengen en in de volle breedte alle ondersteunende afdelingen in dat proces weer op weten te lijnen rondom wat nodig is voor cliënten, medewerkers en organisatiebesturing.

Alle ontwikkelingen in de zorg in de V&V, Intramuraal, Gehandicaptenzorg en deels GGZ tussen 2005-2014 hebben wij met Bestuur, management en ondernemingsraad van zorgorganisaties van visie tot op de vloer vormgegeven. Hierbij werden operationele verbeteringen en besparingen verkend, nieuwe concepten op het gebied van zorg en organisatie op verschillende niveaus besproken, business cases voorbereid, draagvlak gecreëerd tussen alle belanghebbenden en operationeel ingevoerd. Hierbij was mijn rol om de Directie, Commissies, Belangengroeperingen, RvB, OR, staf/service afdelingen en de vloer met elkaar te verbinden door een continue in dialoog te treden met de diverse partijen. De stijl en samenwerking met de Ondernemingsraad en Cliëntenraden is daarbij ronduit open te noemen. Duidelijkheid in wat we samen gaan bereiken en input als partner in dat proces zijn sleutelfactoren.

Bel mij terug

Vul uw gegevens in om teruggebeld te worden.