Experts

Kennismanagement

Kennis is dat wat, naast deugd, een persoon echt boven een andere verheft." Alain, Frans filosoof en essayist

Specifieke expertise op het gebied van kennismanagement in en buiten de zorg
Specialistische ervaring met 55 kennismanagement projecten bij 28 organisaties om resultaat georiënteerde kennisnetwerken en communities of practice op te zetten. Projecten richtten zich op kennisstrategie, organisatie van kennismanagement processen en functionele organisatie over afdelingen heen, business case en design van kennissystemen om kennis uit te wisselen en tot slot aanpassingen in beloningsstructuur om kennisuitwisseling te vergemakkelijken. Daarbij met Zerospace Advies BV een heldere methodologie ontwikkeld om kennismanagement te implementeren in elke organisatie.

Gebruikte methoden
•    Catalyse & Zerospace Advies eigen kennismanagement methodologie
•    Deloitte & Touche ICT Business Case methodologie

Kennismanagement projecten in en buiten de zorg

Zorg en Onderwijs

 1. Onderwijscentrum Zuid-Gelderland (OZG): 2 projecten voor drie instellingen en ambulante dienst over een gezamenlijke kennis strategie en kennisorganisatie en het organiseren van de adviserende eenheid als een kennismanagement organisatie (zie uitgewerkte casestudie nummer 1  hieronder)
 2. WEC Raad: ontwikkeling van een afwegingskader voor de toekomstige positionering van het speciaal onderwijs in het passend onderwijs. De WEC Raad was door de Minister in 2006 gevraagd een notitie op te stellen waarin wordt aangegeven hoe de expertise in (voortgezet) speciaal onderwijs behouden kan blijven en verspreid kan worden. In dat kader heeft de WEC Raad het visiedocument ‘Speciaal of Specialistisch’ opgesteld. Naast de visie en ambitie van de WEC Raad gaat het document in op de verscheidenheid in de eenheid van het speciaal onderwijs, de ontwikkelingen, bedreigingen en kansen die op het speciaal onderwijs afkomen, de kennis en expertise van het speciaal onderwijs en de kenniskaarten van de verschillende clusters en de uitdagingen waar het speciaal onderwijs voor staat. Met managers, beleidsmedewerkers en medewerkers uit het veld is in sessies alle kennis en kunde en toegevoegde waarde van de verschillende clusters (visueel beperkt, auditief beperkt, langdurig ziek en psychisch/sociaal beperkt). Ten slotte is in het visiedocument het kennisprogramma van de WEC Raad met de bestuurders van de verschillende clusters overeengekomen en gepresenteerd.
 3. Bartimeus: Businessplan voor expertisecentrum voor ICT voor blinden. Business case met implementatieplan voor de opzet van het expertisecentrum zowel gevalideerd in het bestuur als met de direct betrokkenen die het centrum gaan dragen. Stichting Bartiméus Sonneheerdt biedt onderwijs, zorg en dienstverlening aan mensen die slechtziend of blind zijn, ook aan mensen met een verstandelijke beperking. Als onderdeel van de het omgaan met een visuele handicap heeft Bartiméus een ruime ervaring opgebouwd met het toepassen van gespecialiseerde ICT voor leerlingen met een visuele handicap, kortweg Cliënten ICT. Cliënten ICT omvat de brede inzet van ICT middelen in het proces van onderwijs, zorg en dienstverlening om mensen met een visuele handicap in staat te stellen daarmee zo goed mogelijk te leven en hun talenten te ontplooien. Gaandeweg heeft Bartiméus in alle verschillende disciplines ervaring opgedaan en vaak zeer specifieke kennis opgebouwd van de toepassing van ICT voor de verschillende doelgroepen binnen visueel gehandicapten. De expertise die is daarmee opgebouwd bevindt zich bij een brede groep medewerkers in alle disciplines, maar die verspreid zijn over meerdere locaties. Binnen Bartiméus heeft deze jarenlange ervaring ertoe geleid dat Cliënten ICT zich steeds meer tot een speerpunt voor de organisatie aan het ontwikkelen is. Zo is in gestart met het project Cliënten ICT dat onder meer tot oog had om een kennisnetwerk te maken om de informatie-uitwisseling te bevorderen, de kennis op dit gebied te vergroten en te verdiepen van kennis, en innovatieve diensten en producten te ontwikkelen. Dit kennisnetwerk is dan per 2006 omgezet in een zelfstandig expertisecentrum.
 4. Parnassia: opzet kenniscentrum voor ouderenzorg met diensten gericht op familie, verzorgings/verpleeghuizenhuizen, politie, woningcorporaties om kennis van Parnassia te vermarkten: snijvlak psychiatrie, somatische zorg en verpleging ouderen.

Overheid

 1. Carbon Trust Actie Energie programma Kennis Management Project (UK): 2 grote projecten voor het opzetten van het strategisch kader en kennis processen om kennis over koolstof besparingen en waarbij een breed scala van partners om diensten te leveren delen en te adviseren om energie eindgebruikers op koolstof-uitstoot reductie
 2. Politie Kennis Net (NL): 3 opdrachten op evaluatie, effect rapportage en heroriëntering van de nationale politie intranetten met oog op verbeteren van kennisdeling en opzetten van de werkstromen voor een regionaal kwaliteit en innovatie centrum
 3. Ministerie van landbouw LNV: Business plan voor milieutechnologie kenniscentrum
 4. RIZA / DG Rijkswaterstaat: Kennis strategie en kennismanagement programma voor het directoraat-uitstoot en ecologische processen
 5. Ministerie van economische zaken MINEZ: Business plan voor competentiecentrum inzake energie-sectoren waarbij kennis van de drie ministeries: V & W, VROM en EZ

Professionele diensten

 1. VEA Sector breed project op 37 marketingcommunicatie bureaus: project om het bewustzijn te verhogen, het verzamelen van best practices en het delen van benaderingen in kennismanagement in de marketingcommunicatiesector in Nederland
 2. Linklaters Alliance / De Brauw: 7 projecten voor het opzetten van het kennismanagement programma voor dit advocatenkantoor van de Linklaters Alliantie: strategie, organisatie, technologie-ontwikkeling en implementatie
 3. Het Overleg: 2 opdrachten met de kennis managers van 38 grote en middelgrote advocatenkantoren in Nederland om ervaringen te delen en te leren van elkaars kennismanagement praktijken
 4. Nysingh Dijkstra de Graaf: project voor het opzetten van het kennismanagement programma voor dit advocatenkantoor
 5. Dirkzwager Advocaten: project opgezet van het kennismanagement programma voor dit advocatenkantoor
 6. CMS Derks Star Busmann: het opzetten van het kennismanagement programma voor dit advocatenkantoor van de Cameron McKenna Alliance
 7. Steins Bisschop: 3 projecten voor het opzetten van het kennismanagement programma en de uitvoering van de organisatie en de systemen voor dit KPMG advocatenkantoor
 8. KPMG Account management: opzetten van kennisdeling in communities of practice op accountmanagement voor grote klanten en organiseren voor het spotten en reageren op zakelijke kansen over alle KPMG-functies heen
 9. KPMG Lines of Business: ontwerp en de creatie van micowebs intranetten en communities of practice van de verschillende business lines van KPMG, de integratie van de verschillende disciplines in de markt georiënteerde webs voor kennisdeling
 10. KPMG CV: start-up van het project om alle curriculum vitae van de ongeveer 4500 professionals te verzamelen om de toegang tot de interne expertise te verbeteren
 11. KPMG Competence center: diverse opdrachten op het interne kennismanagement van KPMG: 2 evaluaties van de KM inspanningen en investeringen, diverse bewustzijn en een paar kennisstrategie opdrachten voor specifieke businessunits
 12. Oranjewoud: business analyse waarbij managers en directeuren om het opzetten van de kennismanagement strategie voor deze landelijk opererende ingenieursbureau

Industrie / Utilities

 1. BASELL / Montell Polyolefins: 2 projecten opzetten van internationale communities of practice op de extruder betrouwbaarheid in de fabrieken waarbij management, technologie en toezichthouders van de alle locaties wereldwijd vakkennis beschikbaar maken om extruder betrouwbaarheid te verbeteren, downtime te verminderen en de oplossingen en reactietijd te versnellen op kwesties gesignaleerd tijdens de fabricage
 2. Philips Components: 2 projecten opzetten van kennismanagement organisatie en opleiding van de managers en medewerkers die betrokken zijn bij marktanalyse, concurrentieanalyse, technologie tracking en innovaties voor het behoud van Philips 'Boek van kennis" op industriële componenten voor Displays. Dit factbook integreert alle informatie die nodig is om het management beslissingen te nemen over investeringen en ontwikkeling in displays. Deze kennis moet actueel gehouden worden.
 3. LG.Philips Displays: project opzetten van community of practice over de voortgang en problemen van de bedrijfsintegratie tussen LG (Korea) en Philips (wereldwijd)
 4. Watermaatschappij Overijssel: project opzetten van kennismanagement strategie en kennismanagement organisatie

Financiële diensten en Lease

 1. Prudential: Scan van kennisdeling in de interne controlefunctie van Prudential's verzekeringsbedrijf units in Europa, Azië, USA. Systeemgebruik, analyse en strategische evaluatie voor het verbeteren van het delen van kennis wereldwijd
 2. Athlon Holding: 10 opdrachten op het delen van kennis op het ICT-functies van dit leasemaatschappij in vier landen: opzetten ICT-portal, IT-community, benadering van business continuity planning en IT Due Diligence methodiek voor fusies en overnames
 3. ING Bank: Management workshops over aanpak voor het opzetten van het delen van kennis op het Nederlandse deel van de ING Bank

Bel mij terug

Vul uw gegevens in om teruggebeld te worden.