Experts

Bedrijfsvoering

In kaart brengen financiële consequenties van veranderingen

Mede door onze financiële achtergrond en diepgaande kennis van de zorgprocessen zijn wij in staat om realistisch en gedegen de financiële consequenties van de in te zetten en ingezette veranderingen in kaart te brengen. Ik heb diepgaande kennis van de financiering en werking van de ouderenzorg. De vraag vanuit opdrachtgevers hangt doorgaans direct samen met op orde brengen of structureel ombuigen van de resultaten van de gehele organisatie. Daarbij gebruiken wij de al in de organisatie aanwezige planning&control en management systemen of brengen de verbetering op basis van real-time informatie vergaring in kaart. Wij zijn gewend de projecten met interne controllers op de financiële resultaten te evalueren voor de bespreking in de Raad van Bestuur, OR en de Raad van Toezicht.

Bel mij terug

Vul uw gegevens in om teruggebeld te worden.