• (Zelf)zorg programma voor extreem overgewicht  (Mantelzorg)zorgprogramma voor mensen met extreem overgewicht

  Er is een website ontwikkeld die ondersteuning biedt bij de zorg voor mensen met ernstig overgewicht. Aan de hand van artikelen, cartoons, e-learning, filmpjes en een afsluitende bijeenkomst worden praktische vaardigheden geleerd aan de zorgverleners. Daarnaast wordt ingegaan op de emotionele achtergronden van het hebben van overgewicht. De site is hierdoor ook geschikt voor opleidingsdoeleinden en zelfzorgprogramma’s.

 • Arnhem: proef smartphone vervangt taxi gehandicapte  Arnhem: proef smartphone vervangt taxi gehandicapte

  De smartphone heeft een app, die hen in staat stelt zelfstandig te reizen met het openbaar vervoer. Ze zijn dan niet meer afhankelijk van een taxibusje. Doel is om mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk laten leven.

 • Beeldbellen in plaats van een ‘zorgmoment’ ter plekke

  donderdag 01 november 2012 | 11:50

  ALMELO - Thuiszorgorganisatie ZorgAccent biedt in Almelo beeldzorg aan als aanvulling op de bestaande zorg. Cliënten die hier gebruik van willen maken, krijgen gratis een iPad. De wijkverpleger hoeft niet altijd meer naar de cliënt toe te gaan. Vanuit hun kantoor houden wijkverplegers een oogje in het zeil.„Het zijn controlemomenten”, zegt Gerdi Schippers. De medewerkster van ZorgAccent houdt zich dagelijks bezig met beeldzorg.
 • Dementie: telefonisch begeleiden mantelzorger

  Dementelcoach biedt telefonische ondersteuning aan hen die voor een naaste met dementie zorgen. In 10 telefonische gesprekken kunt u uw hart luchten, advies inwinnen en ervaringen en problemen bespreken. Aan de andere kant van de lijn zit een professionele zorgverlener met ervaring in de zorg voor mensen met dementie. Deze sessies zijn gratis.

 • Evean: pilot iPads in wijk in Noord-Holland

  Evean start per 1 maart met de pilot ‘iPads in de wijk’, in Noord-Holland Noord en Zaanstreek/Waterland. Samen met PAL4/Focus Cura is Evean de samenwerking aangegaan om cliënten van een iPad te voorzien waarmee zij in direct contact staan met de wijkverpleegkundige.

 • Extra hulp in de zorg: hier komen robots!

  In samenwerking met Europese partijen ontwikkelde en testte het kenniscentrum Smart Homes de laatste vier jaar de robot CompanionAble. Een robot die mensen op sociaal en cognitief vlak ondersteunt. “We richten ons met deze robot specifiek op mensen met geheugenproblemen,” vertelt Claire Huijnen, projectmanager bij Smart Homes, aan Scientias.nl. De robot rolt letterlijk bij mensen door het huis heen. “De robot heeft geen armen en benen, maar dat hoeft ook niet. Het is niet de bedoeling dat deze robot thee gaat maken: dat kunnen mensen met geheugenproblemen zelf wel. In plaats daarvan geeft de robot de nodige geheugensteuntjes.

 • Familienet, communicatiemiddel tussen zorg en familie

  Familienet, communicatiemiddel tussen zorg en familie

  ROTTERDAM - In woonzorgcentrum Laurens Stadzicht afdeling Dahlialaan zijn ze in oktober begonnen met Familienet. Familienet is hét communicatiemiddel voor de zorg.

  Elke bewoner heeft een pagina op het internet waar verzorgers en familieleden berichten, foto’s en documenten met elkaar delen. De verzorgers kunnen het activiteitenrooster, de nieuwsbrief en andere documenten eenvoudig met de familie delen. Bestanden kunnen worden toegevoegd zodat de familie die kan downloaden. Afspraken, taken en evenementen die op de agenda staan kunnen ook op de familiepagina geplaatst worden. Deze agenda is een handig hulpmiddel voor de samenwerking tussen verzorgers en familie, maar ook voor de familie onderling.

 • Flevoland GGZ start videodiagnose GZ  Flevoland GGZ start videodiagnose Geestelijke gezondheidszorg

  Sinds enige tijd is er digitale videoapparatuur op de markt waarbij het mogelijk is om een gesprek tussen de onderzoeker en patiënt te filmen, waarbij de gezichten van zowel de onderzoeker als de patiënt goed in beeld zijn. Deze opnames zijn digitaal te integreren in een elektronisch patiëntendossier. In eerste instantie zal deze camera ingezet worden in het diagnostisch proces bij patiënten van GGz Centraal in Meerzicht in Flevoland.

 • Gemeente Delft: online marktplaats voor zorg

  Gemeente Delft start een online marktplaats, waarop Delftenaren met een hulpvraag mensen of organisaties kunnen vinden die hulp kunnen bieden. De website is een landelijk initiatief en wordt voor Delft mogelijk gemaakt door onder andere Careyn, Zorgkantoor DSW en de gemeente Delft. Op de website kunnen Delftenaren zelf aangeven wat hun hulpvraag is en bekijken welke Delftenaren hen best een handje willen helpen. Denk aan klusjes in huis, de tuin, boodschappen doen, samen iets leuks ondernemen, hulp bij het invullen van papieren.

 • Gemeenten Rivierenland starten nieuwe digitale zorggids

  De zeven gemeenten in de regio Rivierenland implementeren de nieuwe Wmo-site op dit moment. De nieuwe site maakt het mogelijk om ook digitaal nog beter de weg te vinden bij Welzijn en zorg vragen. De website helpt mensen met een zorgvraag op weg om een oplossing te vinden, eventueel samen met familie, vrienden, buren en kennissen en wijst de site ook de weg naar professionele ondersteuning of hulpmiddelen.

 • Gouda, Zoetermeer: Vierstroom gaat beeldbellen met cliënten via iPad  Gouda, Zoetermeer: Vierstroom gaat beeldbellen met cliënten via iPad

  Vanaf januari 2013 gaat Vierstroom stapsgewijs beeldbellen via de iPad introduceren als onderdeel van haar zorgverlening. Donderdag 29 november hebben alle (wijk)verpleegkundigen van Vierstroom tijdens een symposium over de toekomst van de (wijk)verpleegkundige een iPpad uitgereikt gekregen. De (wijk)verpleegkundigen die vanaf vandaag beschikken over een iPad gebruiken de komende weken om vertrouwd te raken met de iPad. Ondertussen bekijken ze voor welke cliënten beeldbellen een welkome aanvulling op de bestaande zorg zou kunnen zijn. De bedoeling is dat vanaf januari 2013 beeldbellen stapsgewijs wordt geïntroduceerd onder thuiszorgcliënten van Vierstroom.

 • ICT Business cases

  Dit artikel is nog in bewerking. Probeer het later graag nog eens.

 • iPad-App voor dementerenden  iPad-App voor dementerenden

  Met deze app kunnen verzorgenden samen met dementerenden herinneringen ophalen. Via een aan de applicatie gekoppelde website kunnen familieleden foto’s opladen en informatie verschaffen. In de hal van het verzorgingstehuis kan een scherm met gezichtsherkenning opgehangen worden, zodat de dementerende in het voorbijgaan een foto uit zijn verleden te zien krijgt.

 • IT Pakketselectie en implementatie

  Dit artikel is nog in bewerking. Probeer het later graag nog eens.

 • Limburg start digitale zorggids

  Start van digitale zorggids Westelijke Mijnstreek

  Vanaf 29 oktober is de Westelijke Mijnstreek de website www.mijn-zorggids.nl rijker. Portefeuillehouders zorg en welzijn van de vier gemeenten in de Westelijke Mijnstreek namen vandaag met een symbolische openingshandeling de website in gebruik. Mijn-Zorggids.nl is een website waar informatiete vinden is over wonen, welzijn en zorg in de Westelijke Mijnstreek. Op de website presenteren organisaties in de Westelijke Mijnstreek zich die werkzaam zijn op deze terreinen zodat inwoners van de Westelijke Mijnstreek antwoord vinden op vragen die zij hebben over wonen, welzijn en zorgvraagstukken.

  Het initiatief van de website komt van de vier gemeenten in de Westelijke Mijnstreek: Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein.

 • Limburg: Provincie steunt virtueel gezondheidscentrum platteland  Limburg: Provincie steunt virtueel gezondheidscentrum platteland

  Om zorg op het platteland beter te organiseren is tot 2015 in de Midden-Limburgse gemeente Maasgouw een virtueel gezondheidscentrum opgericht van huisartsen en therapeuten. Via een beeldscherm staan huisartsen nu op afstand in contact met onder meer wijkverpleegkundigen, thuisorganisaties, ergotherapeuten, podotherapeuten, diëtisten, psychologen, logopedisten, fysiotherapeuten en huidtherapeuten in Maasgouw zelf, maar ook in buurgemeenten Leudal en Roermond.

 • NZa bekostigt videoconsult in ziekenhuiszorg  NZa regelt bekostiging videoconsult in ziekenhuiszorg

  De NZa publiceerde de aangevulde dbc-zorgproducten, regels en tarieven voor de bekostiging van de medisch specialistische zorg in 2013. Nieuw is dat bij een herhaalbezoek aan de medisch specialist nu ook een videoconsult op dezelfde manier bekostigd wordt als een fysiek consult. Tot nu toe telden alleen face-to-face consulten in de ziekenhuiszorg mee bij de vergoeding van een behandeling (DBC-zorgproduct). Het eerste contact tussen een medisch specialist en een patiënt blijft wel altijd een fysiek consult.

 • Online marktplaats voor zorg

  Online marktplaats voor zorg

  Auteur: door Sanne Schelfaut | zaterdag 20 oktober 2012 | 17:39 | Laatst bijgewerkt op: maandag 22 oktober 2012 | 12:14

   

  ETTEN-LEUR - Etten-Leurenaren kunnen sinds kort gebruik maken van Zorgvoorelkaar.

  Dit is een online marktplaats voor informele en formele zorg.

  Inwoners die hulp nodig hebben, kunnen hun vraag zelfstandig op de site van Zorgvoorelkaar plaatsen, onafhankelijk van organisaties. "De hulpvragen van deze mensen blijven vaak onopgelost omdat ze niet in aanmerking komen voor een indicatie of vergoeding via de gemeente. Via ons digitale netwerk brengen we zorgvragers, vrijwillgers én zorgaanbieders dichter bij elkaar. Zodoende wordt het makkelijker de gewenste hulp te vinden en elkaar te helpen", aldus Anne van Roosmalen namens Zorgvoorelkaar.

  Deze organisatie is actief in onder meer de gemeenten Etten-Leur, Breda en Den Bosch en instellingen als MEE, Rode Kruis, Alzheimer Nederland, Careyn en Thebe maken er gebruik van.

 • PerformanceIQ: Sturing en ICT voor zelfstandige teams

  “Don't confuse poor decision-making with destiny. Own your mistakes. It’s ok; we all make them. Learn from them so they can empower you!” Steve Maraboli

  De nieuwe inkoop vanuit gemeenten, zorgkantoren en verzekeraars bepaalt in grote mate de nieuwe organisatie-inrichting binnen en buiten. De inrichting van de organisatie is afhankelijk van de  onderhandeling met het zorgkantoor, gemeente, zorgverzekeraar en privé gelden. Daardoor kan je ook niet verder met hoe organisaties nu zijn georganiseerd en moeten we transities in.

  Wij  hebben verstand van de bedrijfsvoering, regel- en supportsystemen in organisaties en verstand van transities. Door de nieuwe regel- en coördinatiemechanismen en optimale begeleiding gaan de zorgteams in de werkelijkheid doen wat ze moeten doen om cliënten tevreden te stellen op zo’n manier dat je als bestuurder daarop grip hebt en de resultaten in control krijgt: we werken zowel aan de proces in de teams en het resultaat.

  Via het resultaat dat je definieert stuur je namelijk de resultaten en de wijze van zelfsturing en leiderschap aan. Via het proces en de coördinatiemechanismen krijg je grip op  het sturen van een team en vergelijkbaar maken van de teams.

  We hebben aandacht voor de harde kant: Capaciteitsmanagement en Personeelsmanagement, Productiviteitsturing, Formatie en planning (teams op goede routines zetten) en voor de zachte kant: Capaciteitenmanagement, kennismanagement in het team, communicatie met stakeholders en klantrelatiemanagement, borgen van cliëntparticipatie in het team en invoeren van nieuwe werkwijzen en doen voor de teams.

  Elk team heeft specifieke klanten, gebiedskenmerken, bereidheid van de medewerkers en interne kracht. Wat is je interne kracht per team en hoe kan je die kracht het beste afstemmen op de wijk zodat voor de cliënt er goede zorg is, medewerkers een goed leven hebben en de organisatie financieel gezond blijft.

  Dus samenvattend: als u een vertrouwd adviseur wenst die met u samenwerkt om het resultaat te versnellen, als u adviseurs zoekt die met u duurzame transformaties kunnen vormgeven en organisaties kunnen bouwen zonder afbraak.  Dan horen we graag verder van u. Wij verwachten dat wij met onze ervaring zeker iets voor u nu of in de toekomst kunnen betekenen.

 • Sensire: 43% cliënten gebruikt dagelijks zorg op afstand  Sensire: 43% Cliënten gebruikt dagelijks zorg op afstand

  Sensire, Stichting voor Gezondheid, Zorg en Welzijn, deed onderzoek naar de tevredenheid van hun cliënten over het gebruik van tablets waardoor cliënten 24 uur per dag contact kunnen krijgen met Sensire of een wijkverpleegkundige.

Bel mij terug

Vul uw gegevens in om teruggebeld te worden.