• Abvakabo FNV slaagt in eis 8-urige werkdag

  Akkoord met Osira: kort geding van de baan
  dinsdag 30 oktober 2012 09:27
  Amsterdam - Onder druk van een kort geding dat vanochtend plaats zou vinden, heeft de Amsterdamse zorgorganisatie Osira Amstelring alsnog ingestemd met het recht op de achturige werkdag.
 • ActiZ: NZa tarief 2013 kraamzorg te laag
  ActiZ: NZa tarief 2013 kraamzorg te laag

  De NZa baseert zich bij het verlagen van de tarieven op kostenonderzoek waaruit zou blijken dat de huidige tarieven voor kraamzorg voldoende kostendekkend zijn, namelijk dat kraamzorgorganisaties gemiddeld 1,5 procent nettomarge halen. ActiZ stelt dat mensen in achterstandsituaties door de verlaging niet langer gebruik zullen maken van kraamzorg.

 • Alle wijzigingen ziektewet in 2013

  Wijziging ziektewet vanaf 1 januari 2013, voor werknemers 1 januari 2014

  Op 2 oktober werd een wijziging van de Ziektewet (verder afgekort als ZW) door de Eerste Kamer goedgekeurd. De wet is genaamd: Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

  De wijzigingen moet de ZW activerender maken voor diegenen die: geen werkgever (meer) hebben.

 • Beeldbellen in plaats van een ‘zorgmoment’ ter plekke

  donderdag 01 november 2012 | 11:50

  ALMELO - Thuiszorgorganisatie ZorgAccent biedt in Almelo beeldzorg aan als aanvulling op de bestaande zorg. Cliënten die hier gebruik van willen maken, krijgen gratis een iPad. De wijkverpleger hoeft niet altijd meer naar de cliënt toe te gaan. Vanuit hun kantoor houden wijkverplegers een oogje in het zeil.„Het zijn controlemomenten”, zegt Gerdi Schippers. De medewerkster van ZorgAccent houdt zich dagelijks bezig met beeldzorg.
 • België haalt Zuid-Europeanen voor werk in zorg

  De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, kortweg VDAB, heeft via een jobbeurzen in Portugal 36 ingenieurs en in Spanje 12 verpleegkundigen verworven. De Zuid-Europeanen komen in eigen land niet aan het werk en kunnen bij onze zuiderburen aan de slag.

  In België zijn volgens de website De Redactie namelijk duizenden banen op het gebied zorg, wetenschap en technologie die niet gevuld kunnen worden. Aangezien de werkloosheid in Spanje en Portugal vrij hoog ligt, zien de Belgen het als een kweekvijver voor de oplossing van de 'knelpuntberoepen'.

 • Brabantse VG instellingen gaan samen begeleiden naar arbeidsmarkt

  Een aantal zorginstellingen in Noord- en Zuidoost-Brabant gaat intensief samenwerken om mensen met een beperking van werk te voorzien. ORO, SWZ, Lunet Zorg en Cello werken vanaf eind februari samen. Zo'n 450 mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, hersenletsel of stoornis worden door de zorginstellingen begeleid in het zoeken naar werk. Het samenwerkingsverband draagt de naam Ambitie.

 • Capaciteitsmanagement van zelfsturende teams

  “Welke regering / sturing is de beste? De regering / sturing die ons leert onszelf te regeren.” Joseph Addison 1672-1719

  De zorg wordt, als gevolg van de hervormingen binnen de langdurige zorg, geconfronteerd met uitdagende omstandigheden. Met het Capaciteitsmanagement realiseren we structurele verbetering van de performance van het primaire proces. Met het capaciteitsmanagement kunnen de kosten verder worden gereduceerd en kwalitatief de juiste inzet worden gepland.

  Projecten
  Catalyse heeft uitgebreide ervaring met het optimaliseren van teams. Wij hebben de afgelopen jaren van 480 teams (480 intramurale en extramurale teams) de formatie-, capaciteitsplanning, functieopbouw en flexschil uitgevoerd.  Daarbij hebben wij ervaring in het en in toenemende mate met het optimaliseren van zelfstandige teams. Specifiek op zelfstandige teams hebben wij  ik de voorbereidingen en evaluaties gedaan voor invoeren van zelfstandige teams bij de opdrachtgever hieronder. Onze insteek is: eerst financieel en organisatorisch op orde, dan invoeren van vrijheidsgraden in de uitvoering. Rollen en taken gaan geleidelijk over naar teams zodra ze er (bewezen) klaar voor zijn en ondersteuning vanuit staf is aangepast op de teams.

  1. VIERSTROOM: Fons Groen heeft voor VIERSTROOM in Gouda de zelfstandige teams ingevoerd en geoptimaliseerd: 64 teams. Cornelis de Pee is als informatiemanager verantwoordelijk geweest voor de ICT tools voor de zelfsturende teams.
  2. OMRING, Hoorn: Marjolein Lotsy voerde met het management van OMRING zelfsturende teams in voor de gehele organisatie.
  3. SAVANT ZORG: Fons Groen voert momenteel de zelfstandige teams in bij Savant Zorg in Helmond. Daarbij ondersteunde Siemen Jongedijk kort op het business model en opzet flexpoARGOS Zorggroep, Schiedam: Fons Groen en Siemen Jongedijk voerden een strategische en operationele evaluatie uit van de mogelijkheden tot nieuwe koers en optimalisatie van (de in een ander project ingevoerde) zelfstandige teams voor de thuiszorg
  4. ZZG Zorggroep, Nijmegen: Ies Paalvast als coach en Jasper Everts als interim manager voeren zelfstandige teams in bij ZZG Zorgroep (het operationeel coachen van zelfsturende teams op bedrijfsvoering en zorginhoudelijke ontwikkeling richting "kanteling")
  5. THEBE: Ies Paalvast voerde het advies en onderzoek voor Thebe uit om over te gaan tot zelfsturende teams. Siemen Jongedijk en Frank Lekanne Deprez brachten voorafgaand aan de start in V&V Midden-Brabant de bedrijfsvoering op orde zodat de teams startten met een goede uitgangspositie.
  6. STMG: Siemen Jongedijk en Frank Lekanne Deprez trainden de interne projectgroep voor zelfsturende teams en brachten de bedrijfsvoering op orde van de eerste zeven locaties.
  7. CORDAAN JEUGD: Antoin Snoeck en Siemen Jongedijk voeren momenteel zelfstandige zorgnetwerken in voor Cordaan.
  8. Thuiszorg Inis: Ies Paalvast trainde teams in netwerkontwikkeling, motivational interviewing en zelfsturing.
  9. Stichting Zuidwester: Dorien de Vries  voerde cultuurverandering in om tot kwaliteitsverbetering te komen: zorg en ondersteuning zijn in control (de zorg is veilig en de bedrijfsvoering is doelmatig) en 'cliënt centraal' is in de teams geborgd in gehele organisatie.

   Vragen

  1. Welke nieuwe regel- en coördinatiemechnismen zijn er bij een transitie nodig om te zorgen we dat de zelfsturende teams kwalitatief en kwantitatief optimaal presteren.
  2. Hoe en met welke optimale begeleiding gaan teams in de werkelijkheid doen wat ze moeten doen om cliënten tevreden te stellen op zo’n manier dat je als bestuurder daarop grip hebt en de resultaten van zelfsturende teams in control krijgt.
  3. Hoe hebben we de interne kracht per team afgestemd op de buurt.  Welke capaciteitenmanagement is nodig.
  4. Hoe sturen we de resultaten en de wijze van zelfsturing en leiderschap aan. We krijgen we zicht op het sturen van een team en het vergelijkbaar maken van alle verschillende teams.
  5. Hoe willen wij omgaan met de personele bezetting, flexibele schil en reductie van de overheadkosten. Hoe verhogen we de productiviteit en efficiency en optimaliseren we de processen om de prestaties en bedrijfsresultaat structureel verbeteren.
  6. Welke inzet van tooling / software is hierbij nodig en in welke mate kunnen we voortbouwen op wat er aanwezig is.

  We werken feitelijk en helder. Met  gegevens en inzicht in de praktijk geven wij snel inzicht in bezuinigingsmogelijkheden, inzicht in kwaliteit die wordt geleverd en welke verbeteringen mogelijk zijn, inzicht in huidige en gewenste kostprijsopbouw voor de decentralisaties en adviseren over hoe die insteek van bezuinigingen en performance verbeteringen moet samenhangen met de besturing en organisatie van alle bedrijfsonderdelen, niet alleen het uitvoerende proces. Het gaat er immers om eerlijk te bezuinigen en de last te verdelen waar kan: dat vereist dingen anders doen!

 • CBS: 3500 Spaanse verplegers in zorg Nederland
  CBS: 3500 Spaanse verpleegkundigen in de zorg in Nederland

  Volgens voorlopige cijfers van het CBS hebben 3500 Spaanse verpleegkundigen werk gevonden in Nederlandse ziekenhuizen. Het Academisch Ziekenhuis in Maastricht is een van de medische instellingen die ruimte biedt om de verplegers op te leiden en zorgt ervoor zorgen dat verplegers een taal- en integratiecursus krijgen.

 • Cordaan: 116 FTE HV niet verlengen
  Cordaan: 116 FTE HV niet verlengen

  Cordaan Thuiszorg biedt huishoudelijke hulpen geen vaste contracten meer. Als driemaal het contract is verlengd, verliezen ze hun baan bij Cordaan. Het betreft deels Alpha hulpen die onder het vorige kabinet juist op een tijdelijk contract in dienst gekomen zijn.

 • Europese afspraken kwaliteit langdurige zorg

  Woerden, 13 November 2012 /EZPress/ - De kwaliteit van leven en het welzijn en de waardigheid van ouderen zijn prioriteit in betere langdurige zorg. Langdurige zorg moet uitgaan van de behoefte van de cliënt, en niet van het aanbod van de zorgprofessional. Dat staat in het Europese kwaliteitskader voor Langdurige Zorg, dat de Europese werkgroep WeDo, for the Wellbeing and Dignity of Older people, op 14 november presenteert in het Europese parlement. De Nederlandse voorbereiders van dit kwaliteitskader roepen de bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) op deze Europese uitgangspunten over te nemen.

 • Fatima Gehandicapten zorg stopt 38 FTE tijdelijk contract
  Fatima Gehandicaptenzorg stopt 38 FTE tijdelijke contracten

  Fatima Zorg stopt in 2013 alle tijdelijke contracten van verzorgend personeel maar ook stafmedewerkers met tijdelijke contracten. Fatima Zorg moet het in 2013 met 4,2 miljoen euro minder doen dan in 2012. Dat is meer dan 10 procent minder. Als een contract in 2013 afloopt, wordt het niet verlengd. Zodat we begin 2014 een formatie hebben die past bij het budget", zegt Ernst van Drumpt, bestuurder van Fatima Zorg.

 • Friesland: AWBZ en ZvW als populatie ingekocht voor GGZ
  Friesland: AWBZ en ZvW als populatie ingekocht voor GGZ

  De GGZ die wordt gefinancierd uit de AWBZ én de Zorgverzekeringswet (Zvw), wordt in 2013 met een geïntegreerde inkoopprocedure wordt ingekocht door de Friesland Zorgverzekeraar en Zorgkantoor Friesland ingekocht. De populatiegebonden bekostiging voor de GGZ is daarmee een feit.

 • Friesland: start particuliere alfa huishoudzorg
  Friesland: start particuliere alfa huishoudzorg

  Bij De Friese Wouden treffen de bezuinigingen 1150 medewerkers, waarvan er 800 tot 900 hebben aangegeven over te stappen naar de alfahulp. Daarmee behouden ze hun baan, alleen nu als zelfstandige, en behoudt de cliënt de vaste hulp, aldus directeur huishoudelijke hulp Sieds Rienks.

 • Fusie Kennemer Gasthuis en Spaarne Ziekenhuis dichterbij

  REGIO  |   03 november 2012   |   |   Door KGcommunicatie, dichtbij-meeschrijver

  HAARLEM - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft op 2 november toestemming gegeven voor een fusie van het Kennemer Gasthuis in Haarlem en het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp. De bestuurders van beide ziekenhuizen zijn verheugd: “Er is een belangrijke stap genomen op weg naar een fusie. En dat is goed nieuws voor patiënten in onze regio.”

  Peter van Barneveld, voorzitter raad van bestuur van het Kennemer Gasthuis: “We kunnen door de fusie de kwaliteit en specialistische zorg voor patiënten in onze regio garanderen. Dat is van meet af aan de reden geweest waarom we willen samenwerken.”

 • Gehandicapten zorg: vrijwilligers vast onderdeel zorg
  Gehandicaptenzorg: vrijwilliger werven als vast onderdeel ondersteuning

  De zorgovereenkomsten die worden afgesloten met de cliënten zijn meer en meer gericht op de primaire zorg. Voor de aanvullende taken moet er steeds vaker een beroep worden gedaan op familie, verwanten en/of vrijwilligers. Vrijwilligerswerk vormt daarmee een wezenlijk onderdeel van het totale ondersteuningspakket voor cliënten.

 • Gemeente Spaarnwoude start met welzijnscoach

  De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude wil zorg op maat aanbieden en is in nauw overleg met de drie grotere welzijnsinstellingen MeerWaarde, Kontext en Dock gekomen tot de aanstelling van één aanspreekpunt in de gemeente voor zorg, welzijn en gezondheid in de gemeente. De welzijnscoach bundelt eigenlijk al het aanbod op welzijnsgebied. Er zal samen worden gekeken naar de situatie en hoe men deze zelf kan verbeteren.

 • Huisartsenpost Zwolle trekt in bij spoedeisende hulp

  Huisartsenpost Zwolle verhuist naar Isala Klinieken

  donderdag 08 november 2012

  Zwolle - De Huisartsenpost Zwolle verhuist op dinsdag 6 en woensdag 7 augustus 2013 naar de nieuwbouw van Isala. Vanaf woensdag 7 augustus is de Huisartsenpost Zwolle ook operationeel vanaf de nieuwe locatie. Het telefoonnummer 0900-3336333 van de Huisartsenpost blijft na de verhuizing ongewijzigd.

  Met de verhuizing naar de nieuwbouw van Isala wordt aangesloten bij de landelijke beweging om een huisartsenpost dichtbij de spoedeisende hulp van een ziekenhuis te vestigen. Daarmee wordt het advies van het ministerie van VWS gevolgd om acute zorg aan te bieden vanuit een centraal punt.

 • Katwijk: Ouderen stimuleren als vrijwilliger
  Katwijk: Ouderen stimuleren als vrijwilliger

  Wethouder Gerard Mostert gaat de komende tijd hard aan het werk om oudereninstanties in de schakelen om de kracht van ouderen die als vrijwilliger voor ouderen zorgen voor zich te winnen. Hij verwacht de klus te kunnen klaren, mede door de oprichting van de ’grote, sterke welzijnsorganisatie’, die Katwijk gaat krijgen.

 • Lean en Meaningful: cliënt- en professionele regie in teams

  Van lean en mean naar Lean en Meaningful

  Er is door alle veranderingen voor zorgorganisaties een toenemende druk om zich zo te organiseren dat iedereen zelf invloed heeft op zijn eigen (werkende) leven en binnen zijn eigen locatie. Dat geldt zowel voor cliënten als voor medewerkers.

  De kanteling begint niet alleen met het “keukentafel” gesprek vanuit de gemeente. Er is een druk op zorgorganisaties om zowel financieel als organisatorisch  de bedrijfsprocessen te kantelen met de nadruk op van controleren naar faciliteren van het primaire proces.

  Met het programma voor continue procesverbetering met cliëntparticipatie en professionele regie ondersteunen wij (zorg)organisaties om efficiënter en meer vraaggericht te werken met een focus op continue verbetering van de interne en externe dienstverlenende processen.

  In deze aanpak bespreken cliënten, verwanten en medewerkers samen de knelpunten, verkennen zijn de vraag achter de vraag, ontdekken welke mogelijkheden in het netwerk van de client liggen en welke ondersteuning specifiek vanuit de zorg wordt verwacht en zoeken zij naar pragmatische oplossingen. Zo komen continu (kleine) verbeteringen tot stand.

  De kracht van het programma is natuurlijk om in een voortdurende verbeter-beweging vanuit vraag van de client en de inbreng van de uitvoerende medewerker alle ondersteunende processen daarop aan te haken.  Dat is precies waarom we met externe ondersteuning en interne coaches deze beweging op gang brengen en op gang houden. Dat geeft een boost aan de kwaliteit en het resultaat.

 • Limburg: 3500 patiënten denken mee over andere invulling zorg

  Noordelijke Maasvallei: 3500 patiënten denken mee over andere invulling zorg

  BOXMEER - Ruim 3.500 diabetespatiënten in de Noordelijke Maasvallei kunnen de komende periode meedenken over een andere invulling van hun diabeteszorg. Dit gebeurt via een groot project van Syntein, de gezamenlijke zorggroep van de Coöperatieve huisartsenvereniging Land van Cuijk & Noord-Limburg en Zorggroep Pantein.

Bel mij terug

Vul uw gegevens in om teruggebeld te worden.