• Tragel Zorg: dagbesteding VG cliënten bij ouderenzorg

  Tragel Zorg: dagbesteding VG cliënten bij ouderenzorg

  Instellingen in de ouderen- en gehandicaptenzorg in Zeeuws-Vlaanderen zoeken elkaar op onder druk van de aangekondigde bezuinigingen. Het kabinet wil per 1 januari 2015 de dagbesteding voor onder anderen verstandelijk gehandicapten en ouderen overhevelen van de rijksoverheid naar gemeenten. De korting daarbij bedraagt 25 procent. Tragel Zorg wil in Hulst aansluiting zoeken bij het gemeentelijke project Hulst voor Elkaar. Tragel Zorg wil daarop inspelen door cliënten - voorzover mogelijk - in te schakelen in de ouderenzorg. Hetzelfde wordt besproken met de gemeente Sluis. Elbertsen: "Ouderen kunnen ermee geholpen zijn en onze cliënten hebben een nuttige dagbesteding in hun eigen omgeving, draaien mee in de samenleving. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten."

 • Gemeente Amersfoort: alle elf buurtcentra sluiten

  "Dit besluit om te bezuinigen is al in 2011 genomen. Er is toen bepaald dat binnen twee jaar alle centra gesloten moeten worden om 1,2 miljoen euro te besparen. Inmiddels zijn er al vijf gesloten", reageert Ab de Graaf van de Stichting Welzijn Amersfoort. "Wij zijn intensief bezig om veel activiteiten naar andere locaties in de wijk te verplaatsten, mensen kunnen dus nog wel ergens anders terecht. Daarnaast worden twee buurtcentra overgenomen door burgerinitiatieven."

 • China: gezondheidszorg in cijfers
  China: gezondheidszorg in cijfers (2001-2011)

  China kent vier netwerken voor de volksgezondheid: 1) Het systeem van openbare gezondheidsdiensten voor preventie, controle, opvoeding, kinder- en kraamvrouwzorg, geestelijke gezondheid, opvang van noodsituaties, bloedinzamelingen, opvolging van de gezondheidssituatie, familie planning plus een netwerk van openbare dienstverlening voor de volksgezondheid op het niveau van de basisgemeenschappen. 2) Ten tweede is er de eigenlijke gezondheidszorg. Op het platteland is die uitgebouwd op drie niveaus, met hospitalen op arrondissement- en kantonniveau en gezondheidscentra op dorpsniveau. In de steden gaat het over een vernieuwd net van gezondheidszorg waarbij hospitalen en wijkgezondheidscentra op verschillende niveaus samenwerken. 3) Ten derde is er de ziekteverzekering. Een basisverzekering wordt aangevuld met een reeks bijkomende verzekeringen. Onder de basisverzekering vallen een verzekering voor werkende stedelingen, een voor werkloze stedelingen, een nieuwe coöperatieve verzekering op het platteland, en een hulpfonds voor mensen in moeilijkheden zowel in de stad als op het platteland. 4) Tenslotte is er een netwerk voor geneesmiddelen, dat de hele sector van productie tot verdeling omvat. Recentelijk heeft men daar vooral gewerkt op één nationaal systeem voor basisgeneesmiddelen.

  Zoals alle cijfers die bewust gegeven worden door China: louter ter informatie en vergelijking.

 • DrieGasthuizen Groep verkoopt deel woningen

  DrieGasthuizenGroep verkoopt deel woningportefeuille

  DrieGasthuizenGroep heeft als zorgorganisatie de keuze gemaakt om alleen woningen aan te houden waarin (op termijn) zorg kan worden verleend aan senioren. Daarom wordt een deel van de huurwoningen die niet ‘zorggeschikt’ te maken zijn, verkocht aan Volkshuisvesting. Woningcorporatie Volkshuisvesting nam 249 woningen in de wijk Klarendal in Arnhem over van DrieGasthuizenGroep. Naast de overname van de 249 woningen gaat Volkshuisvesting de overige woningen van de Arnhemse DrieGasthuizenGroep beheren, onderhouden en bij mutatie verkopen.

 • Gemeente Den Haag: gevolgen afschaffen HV

  Gemeente Den Haag: resultaat onderzoek gevolgen van het afschaffen van huishoudelijke verzorging

  De gemeente Den Haag heeft laten uitzoeken welke gevolgen het nagenoeg afschaffen van de huishoudelijke zorg heeft voor ouderen. In Den Haag krijgen 13.000 ouderen en gehandicapten huishoudelijke verzorging van de gemeente. Wethouder Karsten Klein becijferde het: 3.000 ouderen met een klein pensioentje moeten een eigen bijdrage gaan betalen van 300 euro per maand, een inkomensachteruitgang van 19 procent. Daarnaast gaan 10.000 ouderen en gehandicapten met een laag inkomen maar 25% van de huidige huishoudelijke verzorging krijgen. Tot slot meldt de auteur dat het ophogen van de maximale eigen bijdragen voor verpleeghuiszorg kan gaan stijgen van maximale eigen bijdrage van 2.100 euro nu naar 4.700 euro. Dit is een bedrag waardoor mensen met veel geld zelf hun zorg gaan regelen.

 • Gemeente Heerde (Veluwe): vrijwillige ouderenadviseurs

  Gemeente Heerde (Veluwe): Vrijwillige Ouderenadviseurs

  In navolging van andere gemeenten, gaan ook in de gemeente Heerde vrijwillige ouderenadviseurs aan de slag. De vrijwillige ouderenadviseur houdt zich bezig met informatie, advies en ondersteuning op het gebied van wonen, zorg en welzijn en alle regelingen die hierbij van belang zijn.

 • Gemeente Hillegom wil gezonde burgers


  De gemeente wil gezondheidswinst voor haar inwoners behalen door het stimuleren van sport en beweging. Dat is in het kort de inhoud van de beleidsnota 2013 tot 2016 'Gezonder in Hillegom'. De gemeente Hillegom gaat deze speerpunten niet zelf aanpakken, maar met behulp van tal van organisaties zoals onder andere sportverenigingen, scholen, ouders, speeltuinen, Centrum Jeugd en Gezin, de sportbuurtcoach en anderen. Voor de onderwerpen overmatig alcoholgebruik en roken maakt de gemeente Hillegom gebruik van het aanbod van GGD Hollands Midden. In totaal heeft de gemeente Hillegom een budget van 177.300 euro beschikbaar voor de uitvoering van de nota 'Gezonder in Hillegom'.

 • Gemeente Lochem: start vereniging 1e lijnszorg jeugd

  De vereniging Zorgsamen is het nieuwe samenwerkingsverband van zorgverleners in de gemeente Lochem waarin eerstelijners de zorg aan kinderen en jongeren willen verbeteren. De vereniging heeft ZonMW subsidie.

 • Gemeente Oude IJsselstreek: ouderenbeleid t/m 2014

  In de nota heeft de gemeente vastgelegd wat de kaders zijn voor het ouderenbeleid. De gemeente zet sterk inzet op preventie. Door projecten op het gebied van voeding, bewegen, sport en veiligheid wil de gemeente voorkomen dat ouderen problemen met hun gezondheid krijgen en daardoor aangewezen raken op zorg en hun zelfstandigheid verliezen.

 • Gemeente Rotterdam: werken vanuit bijstand in zorg

  Gemeente Rotterdam: werken vanuit bijstand in zorg mogelijk maken

  De Rotterdamse PvdA-wethouder Marco Florijn wil meer van-werk-naar-werkbeleiding in de zorg. De 60.000 banen voor huishoudelijke hulp verdwijnen. Thuishulpen die hun baan verliezen moeten volgens Florijn parttime kunnen werken vanuit de bijstand zonder de financiële onzekerheid onder de huidige regelgeving. De wethouder wil een constructie waarin parttime werk in de bijstand juist eerder een opstap is naar een vaste baan.

 • Ministerraad 1-3-2013: Vanaf 1-7-2013 2,5 jaar nullijn in zorg

  Het kabinet gaat 4,3 miljard euro bezuinigen in 2014, heeft de ministerraad zojuist besloten. Met sociale partners in de zorg zal worden gesproken om nullijn in de zorg versneld in te voeren: Vrijwillig vanaf 1 juli 2013 en verplicht in 2014 (in plaats van / of als voorloper op de aangekondigde maatregel voor 2016) en te komen tot een nullijn van 2,5 jaar. Het kabinet gaat nu eerst de komende twee weken om tafel met de sociale partners. De geheel vrijwillige nullijn heeft een opbrengst van 1 miljard euro.

 • Purmerend bouwt hospice volledig te runnen door vrijwilligers  Purmerend bouwt hospice volledig te runnen door vrijwilligers

  Een groep vrijwilligers volgt momenteel een VPTZ-opleiding (Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg). Van der Eems: 'Ons hospice wordt volledig gerund door vrijwilligers’ zegt Dirk van der Eems, voorzitter van stichting Hospice In Vrijheid Waterland.

 • VNG: plannen BZK 'heel onverstandig'; G32: spreekt wel aan

  VNG: plannen BZK 'heel onverstandig'; G32: “spreekt wel aan”

  De VNG gaat niet meewerken aan de plannen van minister Plasterk (BZK) over de verplichte vorming van grotere samenwerkingsverbanden bij de decentralisaties werk, zorg en maatschappelijke ondersteuning. De voorwaarde dat gemeenten op een niet vrijblijvende manier samenwerken spreekt echter de G32 juist wel aan. De G32 zijn alle grote steden van Nederland, uitgezonderd Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

 • Zeeland 2020: mantelzorg voor 8700 dementerenden

  In Zeeland is in 2020 veel meer mantelzorg nodig dan nu. Verwacht worden 8700 dementerenden in 2020. Volgens cijfers van Alzheimer Nederland zijn rond de zorg voor één dementerende vier personen betrokken.

 • (Zelf)zorg programma voor extreem overgewicht  (Mantelzorg)zorgprogramma voor mensen met extreem overgewicht

  Er is een website ontwikkeld die ondersteuning biedt bij de zorg voor mensen met ernstig overgewicht. Aan de hand van artikelen, cartoons, e-learning, filmpjes en een afsluitende bijeenkomst worden praktische vaardigheden geleerd aan de zorgverleners. Daarnaast wordt ingegaan op de emotionele achtergronden van het hebben van overgewicht. De site is hierdoor ook geschikt voor opleidingsdoeleinden en zelfzorgprogramma’s.

 • 2011: 3,7% meer zorg (doorkijk zorgvraag 2060)
  2011: 3,7% meer zorg (doorkijk zorgvraag in 2060
   )

  De groei in 2011 van de ziekenhuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg was stabiel op respectievelijk tegen de 5 en 4,6 procent. Daarentegen nam de volumegroei van de ouderenzorg slechts toe van 1,1 procent in 2010 naar 3,8 procent in 2011. Evenals andere Westerse landen kampt Nederland met de gevolgen van de vergrijzing, de afname van de beroepsgeschikte bevolking als gevolg van het lagere geboortecijfer en de hogere levensverwachting. Daardoor moet een steeds kleinere groep werkenden opdraaien voor sociale uitgaven, waaronder ziektekosten, voor de ouderen.

  In 2060 zal volgens het CBS de groep van 20 tot 65 jaar geslonken zijn met 6 procent tot 9,5 miljoen. De bevolking zal in dat jaar volgens het statistiekbureau een omvang hebben van 17,9 miljoen. Daarvan zal 4,7 miljoen, ofwel 26,3 procent, boven de 65 zijn. In 2012 vormden 65-plussers nog 16,2 procent van de totale bevolking.

 • 2013 Dieetadvies terug in verzekering

  Dieetadvisering in 2013 terug in basisverzekering!

  Vanaf 2013 wordt dieetadvisering weer opgenomen in de basisverzekering. Wel geldt een maximum van 3 uren per jaar, ook voor ketenzorg. Dit besluit van minister Schippers van VWS is op 30 oktober gepubliceerd in het Staatsblad.

 • 2013: 21 DSM-IV-classificaties niet meer verzekerd

  Nu 2013 van start is gegaan, wordt in de praktijk pijnlijk duidelijk wat de ad hoc bezuinigingen betekenen voor de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Bijgaand een overzicht van DSM-IV-classificaties die vanaf dit jaar niet meer onder de verzekerde zorg vallen.

 • 2013: 5 miljoen euro voor projecten nieuwe zorg  2013: 5 miljoen euro voor projecten nieuwe zorg

  VWS) heeft voor 2013 in totaal 5 miljoen beschikbaar gesteld voor nieuwe vormen van zorg die nu niet vergoed worden door de AWBZ, de WMO of Zorgverzekeringswet. Dit staat in de beleidsregel NPO van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

 • 25 jaar marktwerking in de zorg: highlights
  25 jaar marktwerking in de zorg: highlights in denken

  Met Bereidheid tot verandering, het adviesrapport van de commissie-Dekker, werd 25 jaar geleden voor het eerst een integrale visie op  gezondheidszorg gepresenteerd. Zeven zorgbestuurders blikken terug op wat de commissie gebracht heeft en geven hun visie op vervolgstappen.

Bel mij terug

Vul uw gegevens in om teruggebeld te worden.