• Gemeente Heerde (Veluwe): vrijwillige ouderenadviseurs

  Gemeente Heerde (Veluwe): Vrijwillige Ouderenadviseurs

  In navolging van andere gemeenten, gaan ook in de gemeente Heerde vrijwillige ouderenadviseurs aan de slag. De vrijwillige ouderenadviseur houdt zich bezig met informatie, advies en ondersteuning op het gebied van wonen, zorg en welzijn en alle regelingen die hierbij van belang zijn.

 • Zeeland 2020: mantelzorg voor 8700 dementerenden

  In Zeeland is in 2020 veel meer mantelzorg nodig dan nu. Verwacht worden 8700 dementerenden in 2020. Volgens cijfers van Alzheimer Nederland zijn rond de zorg voor één dementerende vier personen betrokken.

 • 60 m2 mantelzorg woning in achtertuin
  60 m2 mantelzorgwoning in achtertuin

  Woningcorporatie WonenBreburg is de eigenaar van de verplaatsbare woning en plaatste het huisje in 2010 voor het eerst in Prinsenbeek. “WonenBreburg vindt het belangrijk dat deze zorg geboden wordt aan haar huurders: op deze manier kunnen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. De mantelzorgwoning is een woning die we voor een netto maandbedrag van € 581,00 verhuren aan iemand die graag zelfstandig wil blijven wonen maar gezien de zorgvraag wel afhankelijk is van mantelzorg. De huurder woont in dit huis volledig zelfstandig, met hulp van de mantelzorger vlakbij.” Om in aanmerking te komen voor de woning moet de huurder onder meer staan ingeschreven als woningzoekende bij Klik voor Wonen of als zorgbehoevende met CIZ-indicatie bij een van de Bredase zorginstellingen. “En het is van belang dat er voldoende ruimte in de tuin van de mantelzorger is”, vult Franklin van Rhoon aan.

 • ANBO: focus gemeenten op overbelasting mantelzorg

  ANBO: focus gemeenten moet liggen op voorkomen overbelasting mantelzorg

  Het beroep op mantelzorgers en vrijwilligers zal de komende periode toenemen. Volgens de ANBO is de kans groot op overbelasting van die mensen. Gemeenten moeten actief aan de slag om die problemen voor te zijn, aldus de ouderenbond.

 • ANBO: Wijzen op zelfredzaamheid door gemeente is prima

  Het is niet alleen de taak is van de gemeente om zorg en ondersteuning te organiseren, maar ook om de zelfredzaamheid te vergroten. Dat zegt maar liefst 63 procent van de ANBO-leden. ANBO deed onder onderzoek naar de (taak)bekendheid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), onder 1365 leden. Bijna 78 procent zegt dat gemeenten mogen wijzen op de eigen verantwoordelijkheid. Gemeenten hebben de plicht om ondersteuning te organiseren, maar daar mogen best voorwaarden aan verbonden zijn, zo zegt een meerderheid. De ondervraagden vrezen de grootste bezuinigingen op de dagbesteding, vervoer en begeleiding. Daar ligt meteen de kern van het probleem volgens ANBO. "Het is nog volkomen onduidelijk hoe de dagbesteding georganiseerd is na 2014.

 • CG raad: participatiewet vereist begeleiding werkgevers

  CG raad adviseert dat de participatiewet er alleen zal zijn voor mensen met een objectief vastgestelde arbeidshandicap. Momenteel heeft slechts 37 procent van de arbeidsgehandicapten een baan, tegenover 67 procent van de beroepsbevolking. Door het quotum zullen veel gehandicapten een kans krijgen die ze anders misschien niet zouden krijgen. Daarbij is het wel noodzakelijk dat zowel de gehandicapten als de werkgevers goed ondersteund en begeleid worden, bijvoorbeeld door speciale voorzieningen te treffen op de werkvloer.

 • D66 vraagt planbureau grenzen van mantelzorgers te verkennen  D66 wil grenzen van mantelzorgers te verkennen

  Vera Bergkamp , Tweede Kamerlid D66, wil proberen duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden en grenzen zijn van mantelzorgers. Ze overweegt het Sociaal Cultureel Planbureau te vragen deze inventarisatie te doen.

 • Dementie: telefonisch begeleiden mantelzorger

  Dementelcoach biedt telefonische ondersteuning aan hen die voor een naaste met dementie zorgen. In 10 telefonische gesprekken kunt u uw hart luchten, advies inwinnen en ervaringen en problemen bespreken. Aan de andere kant van de lijn zit een professionele zorgverlener met ervaring in de zorg voor mensen met dementie. Deze sessies zijn gratis.

 • Gehandicapten zorg: vrijwilligers vast onderdeel zorg
  Gehandicaptenzorg: vrijwilliger werven als vast onderdeel ondersteuning

  De zorgovereenkomsten die worden afgesloten met de cliënten zijn meer en meer gericht op de primaire zorg. Voor de aanvullende taken moet er steeds vaker een beroep worden gedaan op familie, verwanten en/of vrijwilligers. Vrijwilligerswerk vormt daarmee een wezenlijk onderdeel van het totale ondersteuningspakket voor cliënten.

 • Geldermalsen: Cursus Mantelzorg bij psychische problemen
  Geldermalsen: Cursus Mantelzorg bij psychische problemen

  Weer een voorbeeld van de introductie van doe het zelf zorgprogramma’s. Ruim 60% van de mantelzorgers van mensen met psychische problemen is overbelast. Welzijnsorganisatie WelzijnGeldermalsen richt zich op mantelzorgers in de gemeente Geldermalsen die mantelzorg geven aan mensen met psychische problemen.

 • Gemeente Amstelveen: Alleen nog zorg voor wie het echt nodig heeft

  Wethouder Koops wijst er opnieuw op dat voor de gemeente steeds minder geld beschikbaar komt om (zorg)taken uit te voeren. Zij verwacht er voor € 70 miljoen aan uitgaven bij te krijgen, waarvoor maar € 50 miljoen uit Den Haag terug komt. Een gat van € 20 miljoen. Daardoor wordt de inzet van inwoners zélf steeds belangrijker. Daarom bevorderen we maatschappelijke participatie en willen we een vangnet inzetten voor mensen die dit het hardst nodig hebben, bijvoorbeeld mensen met een minimum inkomen. Dit doen we samen met professionals in de (zorg)sector. Ook steunen we initiatieven van bewoners die zorgen voor versterking van sociale samenhang.

 • Gemeente Berkelland start vrijwilliger website met zorgaanbieder  Gemeente Berkelland zet vrijwilligerswebsite samen op met zorgaanbieder

  Om het zoeken naar vrijwilligerswerk te ondersteunen is VrijwilligersInformatiePunt Berkelland opgezet. Organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers, kunnen zich aanmelden bij én hun vacatures plaatsen op de vrijwilligersvacaturebank via onze website. Belangstellenden die vrijwilligerswerk zoeken, kunnen op onze website kijken naar bestaande vacatures.
 • Gemeente Leiden: zorg burgers onderling doen
  Gemeente Leiden: zorg burgers onderling doen

  Meer boerenverstand en eigen verantwoordelijkheid, minder grote bedrijven en overheid. Keukentafelgesprekken om te kijken wie iets voor een ander kan betekenen. ,,Met minder managers en organisaties komen we een heel eind, ’’ aldus Wethouder Roos van Gelderen.

 • Gemeente Lelystad: speerpunt mantelzorg en zorgvrijwilligers

  Gemeente Lelystad: speerpunt mantelzorg en zorgvrijwilligers

  Het college van Lelystad heeft een beleidsnota `Informele zorg' opgesteld. Informele zorg is zorg die wordt geboden door mantelzorgers en zorgvrijwilligers. De gemeente Lelystad zet in op het optimaliseren van het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Het mantelzorgsteunpunt van Welzijn Lelystad loopt tegen capaciteitsgrenzen aan waardoor wachtlijsten dreigen te ontstaan van mantelzorgers met een ondersteuningsvraag. Ten slotte is er steeds meer behoefte aan de inzet van zorgvrijwilligers. De gemeente wil daarom inzetten op het begeleiden van mensen met een uitkering naar het vrijwilligerswerk in de zorg. De deskundigheidsbevordering van zorgvrijwilligers is een belangrijk aandachtspunt. Het is nodig dat zorgvrijwilligers voldoende ondersteuning en scholing krijgen om de complexe hulpvragen te kunnen beantwoorden. Een samenwerking op het gebied van deskundigheidsbevordering is gewenst.

 • Gemeente Montferland: jaarlijks 400.000 euro bezuinigen op thuiszorg

  De gemeente Montferland wil jaarlijks 400.000 euro bezuinigen op thuiszorg. Het aantal uren thuiszorg per persoon is opnieuw bepaald en in veel gevallen naar beneden bijgesteld.

 • Gemeente Opmeer: vrijwillige ouderen adviseurs
  Gemeente Opmeer: vrijwillige ouderenadviseurs

  Gemeente Opmeer(West-Friesland) gaat huisbezoeken doen met vrijwilligers gedaan. Zij hebben speciaal voor dit project een training gevolgd. De vrijwilliger kan de senior informatie geven of kan -indien nodig- samen met de oudere een aantal diensten of voorzieningen regelen.

 • Gemeente Soest: in bestemmings plan ruimte voor mantelzorger
  Gemeente Soest: in bestemmingsplan meer ruimte voor huis mantelzorger

  Voor Wonen met mantelzorg is er momenteel een aantal belemmeringen in de bouwregelgeving. De Gemeente Soest heeft beleidsregels als aanvullend beleidskader voor alle vigerende bestemmingsplannen (zowel binnen de kernen als het buitengebied) daarvoor vastgesteld. Deze beleidsregels geven een toetsingskader voor de toepassing van afwijkingen van het bestemmingsplan op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, specifiek voor het realiseren van passende woonoplossingen voor mantelzorgers.

 • Gemeente Tiel: Vrijwillige ouderen adviseurs
  Gemeente Tiel: Vrijwillige ouderenadviseurs

  Vrijwillige ouderenadviseurs in Tiel geven mensen informatie over de wijzigingen in de zorg en nemen samen de situatie van 65+ inwoners door. Ook voor vragen hebben over thuismaaltijden, alarmering, woningbouwinschrijving of hulp nodig hebben bij problemen met instanties.

 • Gemeente Zeist: zorgcoöperatie inwoners Austerlitz
  Gemeente Zeist: zorgcoöperatie inwoners Austerlitz

  De gemeente Zeist werkt aan een zorgcoöperatie voor alle inwoners van Austerlitz. De coöperatie gaat ervoor zorgen dat inwoners die behoefte hebben aan zorg- en welzijnsvoorzieningen het dorp niet uit hoeven. Die voorzieningen worden dan in en door het dorp georganiseerd. Gemeente wil zorgcoöperatie voor inwoners Austerlitz.

 • Hilversum: Burgers informeren over ontwikkeling zorg
  Hilversum: Burgers informeren over ontwikkelingen zorg

  Vanaf 1 januari 2013 de verzorgingshuizen afgebouwd. Dit begint met de lage zorgzwaarte ZZP 1 en 2. De verwachting is dat het verzorgingshuis in zijn huidige vorm over ongeveer vier jaar helemaal niet meer bestaat.

Bel mij terug

Vul uw gegevens in om teruggebeld te worden.